Apraksts

Veikša, Ingrīda.  Kas ir autortiesības? / Ingrīda Veikša. - Rīga : Turība, 2007. - 143 lpp.
        ISBN 9789984766966.
        Autortiesības.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Grāmata ir īss ieskats autortiesību pasaulē: izklāstīti šīs tiesības raksturojošie elementi, aplūkota autortiesību izmantošanas kārtība, atļauju saņemšanas kārtība, kā arī analizēti gadījumi, kad autoru radītos darbus drīkst izmantot bez atļaujas prasīšanas.  

Grāmatā tiek meklētas atbildes uz jautājumu – vai vispār autortiesības ir vajadzīgas, kā arī tiek norādīts uz nepieciešamību saglabāt līdzsvaru starp tiesību īpašnieku un sabiedrības interesēm. Tiek apskatīta autortiesību izcelsmes vēsture un tiek aplūkoti galvenie starptautiskie un nacionālie tiesību akti, kas regulē autortiesību vidi.  

Grāmata domāta kā palīglīdzeklis skolēniem un studentiem, kuri uzsāk autortiesību apguvi, tā noderēs kā padomdevējs arī jebkuram interesentam, kurš ikdienas dzīvē vai profesionālajā darbībā saskaras ar īpašuma aizsardzības vai izmantošanas jautājumiem.  

Grāmatā apskatītie galvenie temati:  

1. Autortiesību rašanās un attīstība

2. Autortiesību aizsardzības noteikumu attīstība Latvijā

3. Starptautiskās autortiesību un blakustiesību konvencijas

4. Dažas teorijas par autortiesību problēmām zinātnieku darbos

5. Autortiesību raksturojums

6. Darbu izmantošana

7. Atlīdzība par autordarbu izmantošanu

8. Darbu izmantošanas atvieglojumi

9. Dažādu atsevišķu autortiesību objektu aizsardzības īpatnības

10. Blakustiesību raksturojums

11. Tiesību kolektīvais pārvaldījums

12. Autortiesību pārkāpumi un to aizsardzība

13. Tiesību līdzsvara nepieciešamība

 

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites