Apraksts

Kramiņš, Edgars.  Runas prasme saziņā: monogrāfija par komunikatīvās kompetences veidošanos runas apguves procesā. - Rīga : Turība, 2005. - 688 lpp.
        ISBN 9984766616.
        Komunikācijas. Retorika.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 808.5 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Komunikatīvo prasmju attīstīšana ir svarīgs cilvēka kvalitātes aspekts.
Par šīs grāmatas mērķi izvirzās nepieciešamība akcentēt un rosināt runas prasmju attīstību kā vidusskolēniem un viņu skolotājiem, tā arī studentiem un viņu docētājiem.

Autors Edgars Kramiņš dzimis 1964. gadā, studējis muzikālo teātru režiju, vokālo pedagoģiju, komunikāciju un kultūrpolitikas zinātnes.
Pēdējo 16 gadu laikā strādājis par docētāju un konsultantu Rīgas Stradiņa univesitātē, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā, Starptautiskajā praktiskās psiholoģijas institūtā, Latvijas Policijas akadēmijā, Biznesa augstskolā Turība, Latvijas Pašvaldību konsultāciju centrā, Latvijas Televīzijā, Restorānu servisa skolā, Muzikālo teātru aktieru skolā, Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Latvijas Krājbankas mācību centrā un citos pieaugušo izglītības centros. Ir vairāku zinātnisko publikāciju autors. Vadījis arī dažādas kultūras iestādes privātajā sektorā.

Runas apguves pamatā ir ķermeņa un balss aparāta vienotas darbības princips, kas paredz izpildošās meistarības elementu - elpošanas, artikulācijas, runas tehnikas, ķermeņa motorikas, fonētiskās dzirdes, redzes un citu sajūtu konsolidāciju. Tāpēc līdzās teorētiskajam izklāstam katras nodalās beigās pievienoti vingrinājumi arvien vairāk pārejot uz patstāvīgu mācīšanos, arī runas prasmju pinveidā nozīmīgi vingrinājumu apguvē ir izmantot strukturēti variatīvu pieeju.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites