Apraksts

Mikose, Maija.  Informāciju tehnoloģiju projekts uzņēmumā / Maija Mikose. - Rīga : Turība, 2006. - 242 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 47). - 242. lpp.
        ISBN 9984766780.
        Projektu vadīšana. Informācijas tehnoloģijas.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 658.1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Grāmata ir veltīta tam, lai parādītu projekta vadītāju lomu un uzdevumus projekta gaitā, paturot prātā tik nepieciešamo partnerības ideju. Šajā grāmatā autore aprakstījusi uzdevumus, kas jāveic pasūtītājam un izpildītājam, lai projekts būtu veiksmīgs.

Saturs

1. Līguma attiecības projektā

2. IT sistēmas izvēle uzņēmuma vajadzībām

3. Projekta vadības metodika

4. IT projektu darba modeļi

5. Projekta ietvars

6. Darbu, laika un budžeta plānošana

7. Pasūtītāja atbildība projektā – pārmaiņu vadība uzņēmumā

8. Projekta starta sagatavošanas darbu kontrolsaraksts

9. Projekta starts

10. Darba plāna vadība

11. Komunikāciju nozīme un vadība

12. Risku vadība

13. Izmaiņu pieprasījumi un to vadība projektā

14. Problēmu vadība

15. Personāla vadība un ētika projekta komandā

16. Kvalitātes vadība

17. Projekta dzīves cikla posmi (fāzes)

18. Pasūtītāja darbinieku apmācību principi

19. Projekta pamats – prasību analīze

20. Projektēšanas fāze

21. Izpilde (sistēmas sagatavošana)

22. Ieviešana

23. Izmēģinājuma lietošana

24. Projekta slēgšana

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites