Apraksts

 Juridiski terminoloģiskā, skaidrojošā vārdnīca / sast. V.Jakubaņecs. - 4. paplašin. un papild. izd. - Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 2005. - 438 lpp.
        ISBN 9984689549.
        Tiesības.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Juridiskā pārvalde 1 Uzziņu izdevumi Plauktā

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites