Apraksts

Pētersons, Andris.  Korporatīvā sociālā atbildība : jauns veids, kā pelnīt vairāk. - Rīga : Turība, 2005. - 191 lpp. - (Sabiedrisko attiecību bibliotēka ; 1). - Bibliogr.: 173.-187. lpp.
        ISBN 9984766675.
        Uzņēmējdarbība. Sabiedriskās attiecības.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 65 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Grāmatā aplūkota korporatīvās sociālās atbildības (KSA) attīstība Latvijā. Tas ir viens no pirmajiem mēģinājumiem apkopot gan KSA teoriju, gan praktiskas aptaujas datus, lai izprastu, kāda ir KSA situācija Latvijas biznesa vidē. Sociālā atbildība ne pasaulē, ne Latvijā nav un nebūs panaceja sabiedrības sociālo problēmu risināšanai. Tas ir veids, kā katram uzņēmējam aktīvi iesaistīties sabiedrības sociālajā dzīvē, darīt labu līdzcilvēkiem un vienlaikus domāt par sava uzņēmuma nākotnes iespējām. Svarīgākā šīs grāmatas atziņa ir tā, ka KSA nav tikai jauni izdevumi. Tā ir mērķtiecīga darbība, kas sekmē pozitīva uzņēmuma tēla veidošanu un palielina uzņēmuma peļņu.

Grāmatā apkopoti arī Latvijas sociāli atbildīgās uzņēmējdarbības piemēri.

Saturs
Ievads
1. nodaļa. Korporatīvās sociālās atbildības teorētiskie aspekti un saikne ar praksi
2. nodaļa. Izpratne par korporatīvās sociālo atbildību Latvijas biznesa vidē
3. nodaļa. Korporatīvās sociālās atbildības veidošanas un īstenošanas vispārējie principi un reālie kritēriji
4. nodaļa. Uzņēmējdarbības ētikas un korporatīvās sociālās atbildības saikne
5. nodaļa. Korporatīvā sociālā atbildība ekoloģiski un sociāli riskantās ekonomikas nozarēs
6. nodaļa. Latvijas uzņēmējdarbības ētikas un korporatīvās sociālās atbildības principu tuvināšanās Eiropas Savienības normām
7. nodaļa. Korporatīvās sociālās atbildības programmu veidošana un īstenošana pasaulē un Latvijā
8. nodaļa. Latvijas uzņēmējdarbības vides izpēte korporatīvās sociālās atbildības aspektā
9. nodaļa. Korporatīvā sociālā atbildība Latvijas biznesa vidē un sabiedrisko attiecību uzņēmumu darbība šajā jomā
10. nodaļa. Korporatīvās sociālās atbildības programmu veidošanas un īstenošanas problēmas
11. nodaļa. Ieteicamās korporatīvās sociālās atbildības programmas veidošanas metodes
12. nodaļa. Uzņēmuma sociālais pārskats
13. nodaļa. Sabiedrisko attiecību uzņēmuma nozīme un iespējas korporatīvās sociālās atbildības veidošanā
Nobeigums
Literatūras saraksts

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites