Apraksts

Mālderis, Guntis.  Inventarizācijas / Guntis Mālderis. - Rīga : Turība, 2005. - 79 lpp. - Bibliogr.: 75. lpp.
        ISBN 9984766659.
        Grāmatvedība.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 657.6 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Grāmatu var izmantot kā mācību līdzekli - grāmatvedības, uzņēmējdarbības vadības un tiesību specialitāšu studenti, gan arī tiesību aizsardzības institūciju darbinieki, kuri praktiskajā darbā saskaras ar finansiāli saimniecisko jautājumu risināšanu.

Guntis Mālderis ir absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas un juridisko fakultāti, iegūstot ekonomista kvalifikāciju. Strādājis Lauksaimniecības ministrijā, speciālists kontroles un revīzijas jautājumos. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, strādājis Valsts ieņēmumu dienesta Neatkarīgās revīzijas un Finanšu pārvaldē, veikdams revīzijas pēc dažādu Valsts institūciju pieprasījuma. Autors ir Latvijas Policijas akadēmijas docents un Biznesa augstskolas Turība lektors.

Grāmatā aplūkoti uzņēmuma materiālo vērtību, naudas līdzekļu saistību faktiskā stāvokļa pārbaude un salīdzināšana ar grāmatvedības datiem. Tajā apkopota informācija par inventarizācijas normatīvo bāzi un dokumentāciju. Plašāka uzmanība pievērsta jautājumiem, kurus svarīgi zināt uzņēmuma grāmatvežiem faktiskajā darbā. Tādiem kā:

- Inventarizācijas pamatnoteikumi (tās galvenie uzdevumi, pamatojums, nepieciešamība, veidi)
- Inventarizācijas uzsākšana (lēmuma pieņemšana, komisijas sagatavošana, norise, noslēgums)
- Īpašie noteikumi (nemateriālo līdzekļu, kā arī pamatlīdzekļu inventarizācija, finanšu ieguldījumi un vērtspapīri, krājumu inventarizācija, naudas līdzekļu inventarizācja, norēķinu un pārējo bilances posteņu inventarizācija).

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites