Apraksts

Granta, Katrīna.  Vācu-latviešu vārdnīca : Ap 52000 vārdu= Deutsch - Lettisches Woerterbuch / K. Granta, E. Pampe. - 3. izd. / atk. - Rīga : Avots, 1996. - 746 lpp.
        ISBN 540100995X.
        Vārdnīca.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā
1 Izdota lasītājam uz mājām Izsniegts līdz 08.12.2019
Kases un naudas apgrozības pārvalde 05 2 Plauktā

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites