Apraksts

Kodoliņa, Ieva.  Latvijas nodokļi nerezidentiem / Ieva Kodoliņa. - Rīga : Turība, 2000. - 74 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 17). - Bibliogr.: 59.-62.lpp. - Noteikumi par nodokļu atvieglojumu piemērošanu maksājumiem, kurus izmaksā nerezidentiem: LR MK noteikumi Nr.66: 63.-64.lpp.
        ISBN 9984609502.
        Latvija.
        Nodokļi. Offšora zonas. Ienākumi.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 336.2 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Metodiskais mācību līdzeklis paredzēts augstskolu studentiem padziļinātai nodokļu kursa apguvei.
Tas noderēs arī uzņēmējiem un grāmatvežiem, kuri ikdienā sastopas ar nodokļu jautājumiem, kā arī revidentiem, juristiem un konsultantiem, kuriem nepieciešamas zināšanas par jautājumiem, kā ieturēt nodokļus no nerezidentiem.

Saturs.

levads
1 nodaļa. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nerezidenti
1.2. Nodokļu konvencijas
1.3. Ārzonu ("ofšora") valstis vai teritorijas

II nodaļa. Nerezidentu - fizisko personu ienākumi
2.1. lenākums no algota darba
2.2. lenākums no profesionālās darbības
2.3. lenākums no pienākumu pildīšanas Latvijas uzņēmumu padomēs vai valdēs
2.4. lenākums no Latvijas līgumsabiedrības
2.5. Likvidācijas kvota
2.6. lenākums no Latvijā esoša nekustamā īpašuma izmantošanas
2.7. lenākums no Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas
2.8. lenākums no kustamā īpašuma izmantošanas Latvijā
2.9. lenākums no lauksaimnieciskās ražošanas
2.10. Dividendes
2.11. Citi ienākumi

III nodaļa. Nerezidentu - juridisko personu ienākumi
3.1. Ārzonu jeb "ofšoru" uzņēmumi
3.2. Ārvalstu uzņēmumu pastāvīgās pārstāvniecības
3.3. Ārvalstu uzņēmumi
3.3.1. Dividendes
3.3.2. Atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem
3.3.3. Procentu maksājumi
3.3.4. Samaksa par intelektuālo īpašumu
3.3.5. Atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu
3.3.6. Ienākumi no vērtspapīru pārdošanas Latvijā
3.3.7. Ienākumi no Latvijā esoša nekustamā īpašuma pārdošanas
Literatūras saraksts
Pielikumi

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites