Apraksts

Apsītis, Allars.  Ekonomisko resursu apvienošana romiešu tiesībās : zinātniska monogrāfija / Allars Apsītis ; redaktore Inga Lievīte ; recenzenti: Ingrīda Veikša, Valērijs Reingolds ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. , ©2020. - 175 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 142.-159. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - A. Apsīša monogrāfija strukturēta astoņās nodaļās. Tajā analizētie romiešu tiesību pirmavoti iegūti galvenokārt tā sauktās Justiniāna kodifikācijas jeb Corpus Iuris Civilis detalizētas izpētes rezultātā. Turklāt izmantoti arī atsevišķi fragmenti no Gaja Institūcijām (Gai Institutiones). - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934563690.
        Romiešu tiesības. Finanses - Roma - Tiesības un likumdošana. Korporatīvās tiesības - Roma. Asociācijas, institūcijas utt - Roma - Tiesības un likumdošana.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 347 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites