Apraksts

 Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi / zinātniskā redaktore Inna Šteinbuka ; recenzenti: Remigijs Počs, Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.oec. Džozefs Menakers ; redaktors Oskars Lapsiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. , ©2019. - 1 tiešsaistes resurss (176 lp.) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 3,82 MB. - Resurss pieejams arī iespiestā formā. - Sistēmas prasības: Adobe Acrobat Reader (PDF). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Monogrāfija ir pirmais Latvijas Produktivitātes, efektivitātes, attīstības un konkurences foruma zinātniskās darbības rezultāts. Tajā apkopoti pētījumi par produktivitāti un konkurētspējas faktoriem attīstītajās valstīs, Eiropas Savienībā un Latvijā. Grāmatā analizētas tendences, izaicinājumi un nepieciešamās izmaiņas Latvijas politikā. Tāpēc autori cer, ka monogrāfijas secinājumi tiks izmantoti ilgtspējīgu politisko lēmumu pieņemšanā, un tādējādi pētījumi dos ieguvumu produktivitātes celšanā Latvijā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. . - Ziņas par autoriem: 173.-175. lp.
        Produktivitāte un konkurētspēja - ekonomisko izaugsmi noteicošie faktori / V. Dombrovskis. Produktivitātes dažādās nokrāsas un nākotnes izaicinājumi ilgtspējīgas augsmes kontekstā / I. Kasjanovs. Produktivitāte Latvijā: tendences, izaicinājumi, politika / D. Barānova, O. Barānovs, G. Bērziņš, I. Skribāne. Produktivitātes un digitalizācijas attīstības tendences Latvijā / J. Binde. Produktivitāte: kāpēc būtiska Latvijai un Latvijas uzņēmējiem? / I. Stepiņa.
        . - ISBN 9789934184260(atcelts).
        Darba produktivitāte. Ražošanas produktivitāte. Darba produktivitāte - Latvija.
        Elektroniskās grāmatas.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts
Bibliotēka 01.2 1 Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites