Apraksts

 Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā : mācību grāmata / Eduards Bruno Deksnis, Normunds Grūbis, Inga Kudeikina, Gunārs Kūtris, Ruta Mekša [un vēl 2 autori] ; zinātniskais redaktors, ievada autors Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis ; literārā redaktore, vāka dizaina autore Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā koledža, 2019. - 367 lpp. : shēmas ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Autori arī: Aigars Sniedzītis, Normunds Streņģe.
        ISBN 9789934871955.
        Tiesībsargs - Latvija. Tiesībsargs - Eiropa. Policija - Latvija. Tiesas - Latvija. Advokātu asociācijas - Latvija. Notāri. Korupcija - Latvija - Novēršana. Nacionālā drošība - Latvija.
        Latvija. Eiropa.
        Mācību līdzekļi.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 351 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Augstskolu un koledžu tiesību zinātņu programmu studentiem adresēta mācību grāmata, ko veidojis augsti kvalificēts autoru kolektīvs. Tā ietver arī jaunākos normatīvos aktus, kas regulē tiesībsargājošo institūciju statusu, struktūru un funkcijas. Pirmo reizi mācību grāmatā apskatītas un analizētas ne tikai tiesībsargājošās institūcijas Latvijā, bet arī Eiropā, ja to darbība tieši skar Latviju.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites