Apraksts

Rurāne, Marita.  Finanšu pārvaldība un analīze / Marita Rurāne ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, [2019]. - 258 lpp. : tabulas ; 20 cm.
        ISBN 9789934534881.
        Uzņēmējdarbības menedžments. Uzņēmējsabiedrības - Finanses.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 658 Izdota lasītājam uz mājām Izsniegts līdz 01.11.2020

Anotācija


Mācību līdzeklis ir izstrādāts, izmantojot Rietumu un Krievijas speciālistu teoriju un praksi finanšu lēmumu pieņemšanā, saturu veido apvienotais lekciju kurss uzņēmuma finansēs un finanšu pārvaldībā.
Grāmata ir paredzēta lasītājiem, kuri ir apguvuši grāmatvedības uzskaites pamatus un uzņēmuma ekonomikas kursus.
L.Rimicānes mākslinieciskais noformējums.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites