Apraksts

Stranga, Aivars, 1954-.  Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika : (1934-1940) / Aivars Stranga ; [recenzenti: Ineta Lipša, Jānis Ķeruss ; literārā redaktore Gita Bērziņa]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 269 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 257.-260. lpp. un zemsvītras piezīmēs, un personu rādītājs: 261.-263. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934182389.
        Dārdzība un dzīves līmenis - Latvija. Darbaspēka politika - Latvija.
        Latvija - Vēsture - Autoritārais režīms, 1934-1940. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis. Latvija - Ekonomiskā politika.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 338 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites