Apraksts

Baltiņš, Māris.  Ceļavējš cilvēku ciltij : valoda sabiedrībā / Dr.habil.philol. Māris Baltiņš, Dr.habil.philol. Ina Druviete ; zinātniskā redaktore Dr.philol. Linda Lauze ; recenzents Dr.habil.philol. Jānis Valdmanis ; literārā redaktore Ieva Jansone ; vāka dizaina autores: Baiba Lazdiņa, Paula Lore. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2017. - [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. , ©2017. - 251 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 248.-251. lpp. - Šī ir populārzinātniska grāmata par valodas un sabiedrības attiecībām. Autori aprakstījuši faktorus un apstākļus, kas ietekmē gan to, kā mēs runājam, gan to, kā attīstās valodas. Grāmatas astoņās nodaļās ir apskatīti jautājumi par valodas izcelšanos un cilvēka evolūciju, valodas funkcijām un lietojumu, valodas apguves mehānismu un valodas prasmi, aprakstīta pasaules valodu daudzveidība un to klasifikācijas tradīcijas, valodu kontakti, to cēloņi un sekas, valodas eksistences paveidi, rakstības izveide un tās loma, kā arī valodas situācijas nozīmīgie komponenti un valodas politikas nozīme valodu konkurences apstākļos.
        ISBN 9789984829500.
        Valoda un valodas. Sociolingvistika. Valodas apguve. Valodu kontakti. Rakstība. Valodas politika.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites