Apraksts

 Pētniecība: teorija un prakse / Kristīnes Mārtinsones, Anitas Piperes, Daigas Kamerādes zinātniskajā redakcijā ; [recenzenti: Juris G. Draguns, Ģirts Dimdiņš ; redaktore Gunta Tramdaka ; dizains: Baiba Lazdiņa]. - Rīga : RaKa, ©2016. - 546 lpp. : portreti, shēmas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Kolektīvajā monogrāfijā atspoguļota mūsdienu pētniecības darba sistēma no pētījuma pamatstratēģijas un dizaina izvēles līdz pētījuma rezultātu izplatīšanai. Tās uzdevums ir kalpot par rokasgrāmatu visiem, kuri vēlas mūsdienīgi veikt un noformēt savu pētījumu. Grāmatu veidojuši Latvijas vadošo augstskolu un ārvalstu mācībspēki, kas līdztekus akadēmiskajam darbam veic arī pētniecisko darbu. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        Pētījums un pētniecība -- Pētījuma pamatstratēģijas un dizaini -- Datu ieguves metodes pētījumā -- Datu ieguves avoti pētījumā -- Datu analīzes metodes -- Pētījuma process un pētījuma rezultātu izplatīšana -- Zinātniskās metodes pielietojuma īpašie gadījumi.
        ISBN 9789984463551.
        Pētniecība. Pētniecība - Metodoloģija. Pētniecība - Datu apstrāde.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites