Apraksts

 Latvijas tiesību sistēma : Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras docētāju kolektīvā monogrāfija / [autori: Jeļena Alfejeva ... u.c. ; sastādītāji: Aivars Endziņš, Ivars Kronis ; recenzenti: Aleksandrs Baikovs ... u.c. ; zinātniskie redaktori: Jānis Načisčionis, Ingrīda Veikša ; ievads: Liene Cakare]. - Rīga : Turība, 2017 (Drukātava). - 442 lpp. : tabulas ; 30 cm. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 38). - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Grāmata ir mūsdienīgs pārskats par Latvijas tiesību sistēmu visā tās daudzveidībā un pastāvībā, tanī pat laikā izmaiņu un attīstības procesā. Izdevums apkopo, apraksta un analizē fundamentālākos tiesību jautājumus un principus. Tajā analizētas gan pašmāju, gan ārvalstu tiesību zinātnieku izvirzītas atziņas. Grāmata adresēta studentiem, juristu palīgiem, juriskonsultiem, juristiem un interesentiem. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
        Latvijas tiesību vēsture -- Administratīvās tiesības -- Administratīvā procesa tiesības -- Cilvēktiesības -- Konkurences tiesības -- Apdrošināšanas tiesības -- Būvniecības tiesības -- Ģimenes tiesības -- Mantojuma tiesības -- Lietu tiesības -- Saistību tiesības -- Civilprocesa tiesības -- Darba tiesības -- Sociālās tiesības -- Komerctiesības -- Autortiesības -- Krimināltiesības -- Kriminālistika un operatīvā darbība -- Kriminālprocesa tiesības -- Eiropas Savienības tiesības -- Starptautiskās publiskās tiesības -- Starptautiskās privāttiesības.
        ISBN 9789934543104.
        Tiesību zinātne - Latvija.
        Latvija.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites