Apraksts

 Latvijas tautsaimniecības vēsture / sastādītājs, [zinātniskais redaktors] Gatis Krūmiņš ; [atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie recenzenti: Ilgvars Butulis, Inna Šteinbuka ; teksts: Valdis Dombrovskis ... u.c. ; komentāri: Arvīds Barševskis ; Anša Rožkalna vāka mākslinieciskais noformējums ; foto: Toms Altbergs ... [u.c.]. - Rīga : Jumava, 2017. - 1051, [1] lpp., [6] lpp. ielīmes : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 1036.-1042. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Izdevums ir izvērsts daudzpusīga kolektīva pētījums par Latvijas ekonomiku pēdējos 120 gados. Gan apjoma, gan formāta ziņā nebijis ieskats Latvijas tautsaimniecības vēsturē. Grāmatā iekļauti četri hronoloģiski laika posmi, sākot no 19. gadsimta pēdējām desmitgadēm līdz pat mūsdienām. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Personu rādītājs: 1045.-[1050.] lpp.
        ISBN 9789934200632.
        Lauksaimniecība - Latvija - Vēsture. Rūpniecība - Latvija - Vēsture. Reģionālā attīstība - Latvija. Fiskālā politika - Latvija. Monetārā politika - Latvija.
        Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1861-1917. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1918-1940. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1941-1945. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1945-1955. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1955-1965. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1965-1975. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1975-1985. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1985-1991. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1991-. Latvija - Ekonomiskā politika - 1918-1940. Latvija - Ekonomiskā politika - 1991-. Latvija - Tirdzniecība - Vēsture.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 33 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites