Apraksts

 Deviņu vīru spēks : stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem 1918–1940 / zinātniskais redaktors Gatis Krūmiņš ; recenzenti: Aivars Stranga, Ēriks Jēkabsons ; latviešu tekstu literārā redaktore Sandra Liniņa ; angļu tekstu literārais redaktors Jānis Veckrācis. - Rīga : Valsts kanceleja, 2016. , ©2016. - 1 tiešsaistes resurss (242 lapas) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 8,09 MB. - Sistēmas prasības: Adobe Acrobat Reader (PDF). - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Grāmata "Deviņu vīru spēks. Stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem 1918-1940" ir stāsts par deviņiem izciliem cilvēkiem, kuri bija drosmīgi un uzņēmīgi - par cilvēkiem, kuri izveidoja un attīstīja Latvijas valsti, pēc kara izpostītajā teritorijā atjaunojot kārtību un dodot iespēju iedzīvotājiem veidot labklājību. Bijušo Ministru prezidentu biogrāfijas, viņu sabiedriskās un politiskās dzīves apraksti, kas papildināti ar vēsturnieku komentāriem, laikmeta raksturojumu, dzimtas pārstāvju atmiņām un informāciju no periodikas, kā arī ilustratīviem materiāliem grāmatā apkopoti pirmo reizi. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        . - ISBN 9789934822520(atcelts).
        Premjerministri - Latvija - Biogrāfijas.
        Latvija - Vēsture - Pirmās brīvvalsts periods, 1918-1940. Latvija - Politika un pārvalde - 1918-1940.
        Elektroniskās grāmatas. Biogrāfijas.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites