Apraksts

Beitnere, Dagmāra, 1955-.  Saprast un piederēt : dažas refleksijas par pašizpratni un stāstu vēstījumiem / Dagmāra Beitnere ; [māksliniece Paula Beitnere]. - Rīga : Madris, ©2017. - 293, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - D. Beitnere ir Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece. Grāmatā apkopoti plašam lasītāju lokam adresēti raksti par nacionālās identitātes jautājumiem, kā arī dzīvesstāstu un mutvārdu vēstures ekspedīciju un pētījumu rezultāti.
        ISBN 9879984317359. . - ISBN 9879984317359(atcelts).
        Pašuztvere - Latvija - Sociālie aspekti. Pašizvērtēšana - Latvija. Atmiņa - Sociālie aspekti. Kolektīvā atmiņa - Latvija. Dzīvesstāsti - Latvija - Pētniecība. Personība un kultūra - Latvija. Personība un vēsture - Latvija. Latvieši - Etniskā identitāte. Latvieši - Ārvalstis. Nacionālisms - Latvija.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 316 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites