Apraksts

Kelmere, Laila.  Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana / Laila Kelmere ; [recenzente Ingrīda Jakušonoka ; literārā redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; vāka dizainu veidojusi Andra Liepiņa]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 166 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 161.-166. lpp. - Grāmatā apkopoti L. Kelmeres veiktie pētījumi un praktiskā pieredze kapitālsabiedrību likvidācijas procesos, kā arī iekļautas aktuālās normatīvo aktu prasības gan kapitālsabiedrības likvidēšanai, gan grāmatvedības uzskaites organizēšanai un gada pārskatu, kā arī citu finanšu pārskatu sagatavošanai, kas ir spēkā 2017. gada janvārī. Grāmata noderēs studentiem, kā arī uzņēmējiem, kapitālsabiedrību likvidatoriem, maksātnespējas procesa administratoriem, grāmatvežiem un interesentiem.
        ISBN 9789934182099.
        Sabiedrības ar ierobežotu atbildību - Latvija. Bankrots - Grāmatvedība. Finanšu pārskati.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 347 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites