Apraksts

Ludwig, Klaus-Dieter, 1937-.  Vācu- latviešu frazeoloģijas vārdnīca : Deutsch-lettisches Phraseologiewörterbuch / Klauss Dīters Ludvigs, Mudīte Smiltena ; [redaktore Ieva Račko ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (Latgales druka). - 309 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 309. lpp. - Teksts latviešu un vācu valodā.
        ISBN 9789984459233.
        Vācu valoda - Latviešu valoda - Vārdnīcas. Vācu valoda - Idiomas - Vārdnīcas.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 2 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Latvijas Universitātes (LU) Ģermānistikas nodaļas bijušie mācībspēki un pētnieki, kaut šobrīd sasnieguši pensijas gadus, joprojām veic aktīvu radošo darbu, sniedzot lielu ieguldījumu vācu valodas, literatūras un kultūras popularizēšanā, uzsverot Baltijas reģionam un latviešu-vācu kultūras sakaru veicināšanai būtiskās tradicionālās un arī mūsdienīgās saiknes.

LU Akadēmiskajā apgādā 2015.gada februāra beigās iznākusi K. D. Ludviga un M. Smiltenas sastādītā „Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīca”, kurā iekļauti aptuveni 5000 mūsdienās lietoti vācu frazeoloģismi un tiem atbilstoši izteicieni latviešu valodā. Ja latviešu valodā nav vācu frazeoloģismam ekvivalenta frazeoloģisma, tad tiek dots aprakstošs tulkojums vai arī tikai frazeoloģisma nozīmes skaidrojums latviešu valodā. Vācu frazeoloģismi sakārtoti alfabētiski pēc šķirkļiem. Aiz katra vācu frazeoloģisma un tā tulkojuma iespējām latviešu valodā ir piedāvāti arī frazeoloģisma lietojuma piemēri mikrokontekstā un to tulkojums latviešu valodā. Vārdnīcā uzņemto frazeoloģismu bibliogrāfiskie avoti ir abu valodu vispārējās skaidrojošās vārdnīcas un speciālās frazeoloģijas vārdnīcas. Par paraugu vārdnīcai izmantota pirmām kārtām J. Čohralska un K.D. Ludviga (sadarbībā ar U. Krāmeri) sarakstītā “Vācu-poļu frazeoloģijas vārdnīca”. Vācu valodas frazeoloģismus un to lietojuma piemērus jaunajai vārdnīcai izvēlējies Berlīnes Humbolta universitātes emeritētais profesors Dr. phil. Klauss Dīters Ludvigs, bet vārdnīcas latviskās daļas autore ir LU Ģermānistikas nodaļas ilggadējā pasniedzēja (1970−2009) Dr. philol. Mudīte Smiltena.

Jaunā vārdnīca domāta plašam lietotāju lokam, tā var būt noderīga visiem, kuri apguvuši vācu valodas pamatzināšanas un vēlētos bagātināt savu vārdu krājumu, kā arī vācu valodas studentiem, skolotājiem un tulkotājiem.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites