Apraksts

 Latvijas Republikas Satversmes komentāri : ievads ; I nodaļa : vispārējie noteikumi / sagatavojis autoru kolektīvs: [Ringolds Balodis ... [u.c.] ; zinātniskais vadītājs [un priekšvārda autors] R. Balodis ; zinātniskā redkolēģija: J. Briede ... [u.c.] ; izmantoto avotu sastādītāja Signe Terihova. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2014. - 430 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 362.-424. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori uzrādīti titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789984840338.
        Konstitucionālās tiesības - Latvija.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Izdota lasītājam uz mājām
1 342.4 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites