Apraksts

 Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti / [galvenais redaktors Jānis Stradiņš] ; atbildīgie redaktori: Ilga Jansone, Andrejs Vasks. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, c2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 4 sēj. : il., diagr., kartes, tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs arī angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Izdevums sagatavots un publicēts Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" ietvaros Latvijas Ziņātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrā prof. Tālava Jundža vadībā (asistente Kristīne Beķere)"--Titlp. otrā pusē.
        1. sēj. Latvieši -- 2. sēj. Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zaudētā -- 3. sēj. Atjaunotā Latvijas valsts -- 4. sēj. Latvijas kultūra, izglītība, zinātne.
        ISBN 9789934811494 (1). . - ISBN 9789934837333 (2). . - ISBN 9789934837340 (3). . - ISBN 9789934837357 (4).
        Balti (indoeiropiešu tauta) - Latvija - Vēsture. Latvieši. Latvieši - Vēsture.
        Latvija - Vēsture. Latvija - Politika un pārvalde. Latvija - Kultūras vēsture. Latvija - Antikvitātes. Latvija.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 4 Plauktā Var pasūtīt
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 4 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


„Latvieši un Latvija” 4 sējumos ir plašākais krājums par šo tēmu, kāds jebkad Latvijā izdots. Pirmais sējums apkopo un analizē no mūsdienu zinātnes viedokļa baltu tautu – latviešu senču valodu, folkloru, mitoloģiju un etnogrāfiju. Otrā sējuma autori aplūko Latvijas valstiskuma pirmos aizmetņus 9. gadsimtā, analizē latviešu nācijas un valsts veidošanās procesus. Uzmanība pievērsta Latvijas valsts pastāvēšanas problēmām un divu okupāciju nodarītajam ļaunumam. Trešajā sējumā no dažādiem aspektiem analizēta atjaunotā Latvijas valsts tās pastāvēšanas nepilnajā gadsimta ceturksnī. Ceturtais sējums veltīts latviešu izglītības, zinātnes un kultūras procesu analīzei un to mijiedarbībai ar citu tautu kultūrām. Rakstu autori ir Latvijas vadošie zinātnieki un speciālisti. Krājumā izmantotas jaunākās arheoloģiskās liecības, nepublicēti arhīvu un krātuvju materiāli, kā arī latviešu un ārzemju autoru jaunākās publikācijas. To ilustrē vairāki simti fotogrāfiju, no kurām daudzas publicētas pirmoreiz. Krājums domāts lasītājiem Latvijā un ārzemēs, lai kompakti un objektīvi iepazītu latviešus un Latviju. Tas ļauj iedziļināties arī daudzās specifiskās un nozīmīgās nacionālās identitātes niansēs.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites