Apraksts

 Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti : monogrāfija = Business environment and its development aspects : monograph / autoru kolektīvs: [Anna Ābeltiņa ... [u.c.] ; zinātniskie redaktori: Vita Zariņa, Suats Begečs]. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2013 (Drukātava). - 346 lpp. : il., tab., graf. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 64). - Ietver bibliogr. (rakstu beigās). - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
        ISBN 9789984828725.
        Uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība - Latvija.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Uzņēmuma pastāvēšana ilgtermiņā ir atkarīga no tā spējas racionāli izmantot resursus un radīt peļņu, ņemot vērā ārējās vides faktoru ietekmi. Uzņēmuma darbības rezultātu novērtējumā jāiekļauj likumsakarības, kas saistītas ar tā ciklisko attīstību. Darbības novērtējuma sistēma var būtiski ietekmēt un būt par atbalstu mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, jo, lai īstenotu nepieciešamās pārmaiņas, kas pilnveido un uzlabo uzņēmuma vērtības radīšanas procesus, vispirms ir jāapzinās esošā situācija. Efektivitātei jāizpaužas visos uzņēmuma biznesa procesos, un kopējās darbības novērtējumam jābalstās uz kritērijiem, kas saistīti ar konkrētā uzņēmuma darbības sfēru, konkrētu ražošanas tehnoloģiju, un ietver sevī ne tikai pārstrādes procesu, bet arī uzņēmuma organizāciju un pārvaldi. Neskatoties uz zinātniskajiem pētījumiem, kas tiek īstenoti mazo un vidējo uzņēmumu rezultativitātes novērtēšanas jomā, visas problēmas joprojām vēl nav atrisinātas.šajā monogrāfijā apskatīts plašs spektrs no pastāvošām uzņēmējdarbības vides problēmām, un tiek piedāvāti to risinājumi ilgākā vai īsākā laika periodā.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites