Apraksts

Ābeltiņš, Edvarts.  Eiro zonas atbilstība optimālās valūtas zonas koncepcijai un Latvijas izdevīguma pievienoties eiro zonai novērtējums : Zinātniski pētnieciskais darbs / Edvarts Ābeltiņš; darba vad.: Mg. oec. Andris Strazds. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 73 lpp. + 1 kompaktdisks.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites