Apraksts

Kalnača, Andra.  Morfoloģijas stilistika / Andra Kalnača ; [redaktore Gita Bērziņa]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 143 lpp. : sh. ; 24 cm. - Ietver bibliogr. (127.-137. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789984454191.
        Gramatika, salīdzināmā un vispārīgā - Morfostilistika. Latviešu valoda - Morfostilistika.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Grāmatā "Morfoloģijas stilistika" iecerēts apzināt un klasificēt ne tik daudz atsevišķu vārdšķiru un vārdformu variantu stilistiskās iespējas, cik vispārīgas, valodas pragmatiskajai sistēmai kopīgas polifunkcionalitātes pazīmes, balstoties uz latviešu valodas materiālu. Tādējādi pētījuma galvenais akcents ir sintagmatiskā morfoloģijas stilistika, taču risināti arī gramatisko formu paradigmatikas jautājumi. Grāmatas adresāts ir ne tikai profesionāli valodnieki, bet arī dažādu humanitāru specialitāšu studenti un visi tie, kurus interesē gramatikas stilistika.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites