Kārtot pēc:  

1.
Eiropas Savienības tiesības
II daļa Materiālās tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2016. 640 lpp.
TekstizdevumsTekstizdevums
2.
Eiropas Savienības tiesības
I daļa Institucionālās tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. 413 lpp.
TekstizdevumsTekstizdevums
3.
Briede, Jautrīte Administratīvās tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. 380 lpp.
Vāka attēls Satura rādītājs
TekstizdevumsTekstizdevums
4.
Osipova, Sanita Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. 559 lpp.
TekstizdevumsTekstizdevums
5.
Torgāns, Kalvis Jurisprudence, tiesu darbs, likumu pilnveidošana
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. 607 lpp., 1 nenumurēta lp. ielīme.
TekstizdevumsTekstizdevums
6.
Kalniņš, Erlens Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2010. xxi, 361 lpp.
TekstizdevumsTekstizdevums
7.
Neimanis, Jānis Satversmes tiesas procesa tiesības
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2019. 335 lpp.
TekstizdevumsTekstizdevums
8.
Latvija Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi
2018 Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2019. 1037 lpp. (vii, A-401, C-351, K-275 lpp.).
TekstizdevumsTekstizdevums
9.
Gereiša, Zīle Sandra. Mediācija: jēdzieni, testi, lomu spēles
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. 174 lpp.
TekstizdevumsTekstizdevums
10.
Osipova, Sanita Eiropas tiesību priekšvēsture
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. 447 lpp.
TekstizdevumsTekstizdevums

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites