Description

TITLE Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / [LU Latviešu valodas institūts, Valsts valodas aģentūra].
PUBLISHER/YEAR Rīga
LU Akadēmiskais apgāds
2005-
PHYSICAL DESCRIPTION - 128 lpp. : il., tab.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr. rakstu beigās
ISSN 1691-273X
UDC NUMBER 811.174

Copies

Location Address Count Shelf Status
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 In processing

Annotation


Krājuma 4.numurā ievietoti 12 populārzinātniski raksti par aktuāliem jautājumiem latviešu valodas praksē - gan rakstu valodā, gan mutvārdu runā. Aplūkotie temati - latviešu valodas vienotība, tās koptēls plašsaziņas līdzekļos un interneta diskusijās, vides ietekme jauniešu valodas lietojumā, vairīšanās no īpašības vārda "vecs", stilistiski nepiemērotu valodas līdzekļu izmantojums publiskajā saziņā, priedēkļa "-ie" aktualizēšanās latviešu valodā (darbības vārdos), teikuma vērsums un vārdu kārta, daži ortogrāfijas problēmjautājumi, lietuviešu personvārdu atveide latviešu valodā u.c. Ievietotas arī valodas konsultācijas, ko sagatavojušas Valsts valodas aģentūras speciālistes, lasāmi uzziņu materiāli par jaunākajām publikācijām valodniecībā, LZA Terminoloģijas komisijas un Valsts valodas centra Kalendārvārdu ekspertu komisijas lēmumi, humora lappusīte, ziņas par autoriem. Krājums domāts ikvienam, kam interesē valodas prakses jautājumi, runāto un rakstīto tekstu kvalitāte mūsdienu latviešu valodā.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links