Description

TITLE Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / [LU Latviešu valodas institūts, Valsts valodas aģentūra].
PUBLISHER/YEAR Rīga
LU Akadēmiskais apgāds
2005-
PHYSICAL DESCRIPTION - 113 lpp. : il., tab.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr. rakstu beigās
ISSN 1691-273X
UDC NUMBER 811.174

Copies

Location Address Count Shelf Status
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 On a shelf Available to order

Annotation


Krājuma 5. numurā ievietoti 10 populārzinātniski raksti par aktuāliem jautājumiem latviešu valodas praksē - zilbes uzsvaru citvalodu personvārdos, valodas līdzekļu lietojumu reklāmā, uzrunas etiķetes ievērošanu pusaudžu runā, heraldiskā apraksta īpatnībām, pārmērīgu īpašības vārdu ārprātīgs, dulls, nenormāls un traks izmantojumu publiskajā saziņā, divdabju funkcionēšanu preses valodā, terminu darināšanas problēmām u. c. Ievietotas arī valodas konsultācijas, ko sagatavojušas Latviešu valodas aģentūras speciālistes, uzziņu materiāli par jaunākajām pubikācijām valodniecībā, LZA Terminoloģijas komisijas lēmumi un ieteikumi, humora lappusīte Tā raksta... Tā runā..., ziņas par autoriem. Krājums domāts ikvienam, kam interesē valodas prakses jautājumi, runāto un rakstīto tekstu kvalitāte mūsdienu latviešu valodā.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links