Description

TITLE Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Lietišķās informācijas dienests
2010
PHYSICAL DESCRIPTION - 119 lpp. : tab., veidlapas.
ISBN 9789984826936
UDC NUMBER 657

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmata palīdzēs pašnodarbinātajiem, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Tajā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība. Aplūkoti biežāk maksājamie nodokļi: nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība.

GRĀMATAS SATURS:
1. Grāmatvedības kārtošana un organizācija
1.1. Prasības grāmatvedībai
1.2. Vienkāršā ieraksta sistēma grāmatvedībā
1.3. Grāmatvedības dokumenti, reģistri un pārskati
2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite
2.1. Saimnieciskās darbības uzskaites žurnāls
2.2. Ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi un izdevumi
2.3. Naudas līdzekļu uzskaite
2.4. Pamatlīdzekļu uzskaite
3. Nodokļu aprēķināšana un uzskaite
3.1. Nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība
3.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
3.2.1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vispārīgā kārtība
3.2.2. Fiksētais ienākuma nodoklis
3.2.3. Patentmaksa
3.2.4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no izmaksām fiziskajām personām
3.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
3.4. Pievienotās vērtības nodoklis
3.5. Nekustamā īpašuma nodoklis
3.6. Dabas resursu nodoklis
3.7. Akcīzes nodokļa atmaksa
3.8. Mikrouzņēmuma nodoklis
Pielikumi
1. Pašnodarbināto grāmatvedību un nodokļus reglamentējošie likumi un MK noteikumi
2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls
3. Biežāk nepieciešamie grāmatvedības reģistri
4. VID iesniedzamie pārskati (biežāk izmantotie)
5. Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
6. Vienkāršotas nodokļu aprēķināšanas un uzskaites iespējas pašnodarbinātajiem

PAR AUTORU:
Izdevuma autore Inguna Leibus ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras docente, vairāku grāmatu un publikāciju autore.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links