Description

TITLE Ceļš uz uzvaru : kā gūt panākumus biznesa pasaulē / Džeks Velčs kopā ar Sūzenu Velču ; [no angļu valodas tulkojusi Daina Rao].
PUBLISHER/YEAR [Jelgava]
Izdevniecības nams "Trīs"
2010
PHYSICAL DESCRIPTION 300 lpp.
ISBN 9789984972268
UDC NUMBER 658

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


DŽEKS VELČS ir studējis Masačūset­sas universitātē un ieguvis doktora grādu ķīmijas inženierzinātnēs Ilinoisas universi­tātē. Šobrīd viņš ir Jack Welch, LLC vadītājs, kurā nodarbojas ar Fortune 500 kompāniju vadītāju konsultēšanu, kā arī piedalās lek­cijās uzņēmējiem un studentiem visā pa­saulē. Viņš ir arī New York Times bestselle­ra Jack: Straight from the Gut autors.

2005. gadā Financial Times veikatajā aptaujā, kurā tika uzrunāti 1000 uzņēmu­mu vadītāju 25 valstīs, Džeks Velčs — lī­dzās Pīteram Drukeram (Peter Drucker) un Bilam Geitsam (Bil Gates) — tika atzīts par vienu no trim pasaules visietekmīgākajiem biznesa domātājiem — menedžmenta guru.

SŪZENA VELČA ir bijusī Harward Bu­siness Review redaktore. Viņa ir studējusi Hārvarda universitātē un Hārvarda biznesa skolā, un ir autore daudziem rakstiem par līderismu, radošumu, organizāciju pārmai­ņām un uzvedību. Viņa ir arī daudzu me­nedžmenta grāmatu līdzautore.

Viņu dēvēja par pasaulē stingrā­ko bosu, bet žurnāls Fortune piešķī­ra viņam titulu Gadsimta izcilākais menedžeris. Džeks Velčs sāka savu karjeru kompānijā General Electric 1960. gadā un 1981. gadā kļuva par šīs milzu korporācijas astoto ģenerāldirektoru un vadīja to 20 gadus. Viņa vadībā General Electric kļuva par veiksmīgāko un vērtīgā­ko kompāniju pasaulē. Džeks Velčs aizvien tiek uzskatīts par vienu no pasaules TOP menedžeriem, bet Ge­neral Electric šodien strādā vairāk nekā 300 tūkstoši darbinieku visā pasaulē un tās darbības nozares aptver visdažādākās jomas, sākot ar zinātniskajiem pētījumiem, izgud­rojumiem un ražošanu un beidzot ar finanšu pakalpojumiem un mediju industriju.

Iespējams, viena no labākajām grāma­tām par vadību. Džeks Velčs tajā apskata bū­tiskākos izaicinājumus un dilemmas, ar kurām nākas sastapties teju jebkuram vadītājam, kā arī piedāvā skaidrus, saprotamus un praktis­kus to risinājumus.
GE Money Bank Mārketinga un pārdošanas pārvaldes vadītājs

Kā uzsver Velčs, būt labākajiem — tas ir viens no veiksmes stūrakmeņiem. Personāla vadītājiem būs interesanti lasīt, kā strādāt ar personālu — sākot ar īsto cilvēku piesaisti, at­lasi, vadīšanu un beidzot ar talantu un līderu attīstīšanu.
GE Money Bank Personāla pārvaldes vadītāja

Uzņēmuma vadības ceļvedis. 300 lap­pusēs koncentrēti, soli pa solim apkopota tā pieredze un reālās vadības metodes, kas attīstījušas General Electric par vienu no pasaules lielākajiem un veiksmīgākajiem uzņēmumiem. Vēl vairāk — šīs zināšanas, ar kurām dalās Džeks Velčs, ir universālas, un tās sev var piemērot ikviena tipa komer­sants — gan ražotājs, gan izgudrotājs, gan pakalpojumu sniedzējs. GE Money Bank Korporatīvo un juridisko klientu vadītājs

Ikvienā no šīs grāmatas 20 nodaļām jūs atradīsiet konkrētus norādījumus, kuriem sekot, noteikumus, kurus ievē­rot, padomus, kuros ieklausīties, un kļūdas, no kurām izvairīties. Piemēram, nodaļā par stratēģiju piedāvāta triju soļu metode biznesa (kompānijas) stratēģijas izstrādāšanai, nodaļā par atbilstoša darba izvēli jūs uzzināsiet, kādiem pozitīviem vai brīdinājuma signāliem pievērst uzmanību.

Grāmatā ir četras daļas. Pirmajā — AR KO VISS SĀKAS — Džeks Velčs iepazīsti­na ar pamatprincipiem, uz kuriem balstījās viņa pieeja biznesam: spēcīgas misijas un konkrētu vērtību nozīmīgums ikvienā kom­pānijā; pilnīgas atklātības nepieciešamība visos menedžmenta aspektos; diferenci­ācijas sistēma, kas balstās uz darbinieku dotībām un nopelniem; ikviena darbinieka viedoklis ir vērtība un ikvienam ir tiesības būt cienītam.

JŪSU KOMPĀNIJA — nākamajā grāma­tas daļā — iztirzāta organizācijas uzbūve. Tā ir par savstarpēju attiecību mehānismu starp cilvēkiem, ražošanas procesiem un organizācijas kultūru. Tās nodaļās aplūkoti tādi aspekti kā vadība, darbā pieņemšana, cilvēkresursu menedžments, darbinieku at­laišana, vadība pārmaiņu laikos un krīzes situācijā.

JŪSU KONKURENTI ir grāmatas daļa, kurā runa ir par pasauli ārpus jūsu organi­zācijas. Tā aplūko šādus jautājumus: kā pa­nākt stratēģiskas priekšrocības, kā veidot budžetu, kā panākt izaugsmi organiskā ceļā vai izmantojot uzņēmumu apvienošanos un pārņemšanu. Un šajā daļā Džeks Velčs mē­ģina noņemt noslēpumainības plīvuru, kas sedz daudzu prātus mulsinājušo tēmu — Six Sigma kvalitātes programmu. 

JŪSU KARJERA — ceturtā grāmatas daļa — veltīta jūsu profesionālajai dzīvei: kā jūsu karjeru ievirzīt pareizajā gultnē un padarīt to veiksmīgu. Tā iesākas ar noda­ļu par atbilstoša darba atrašanu (ne tikai pirmās darbavietas atrašanu, bet darbu jebkurā karjeras posmā). Šajā grāmatas daļā iekļauta arī nodaļa par to, kā panākt paaugstinājumu darbā, kā arī nodaļa, kurā analizēta nepatīkamā situācija, kādā mēs visi reizi pa reizei nonākam, — darbs slikta priekšnieka vadībā.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links