Description

TITLE Franšīze teorijā un praksē : komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri / Viktorija Jarkina.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Latvijas Vēstnesis
2009
PHYSICAL DESCRIPTION 216 lpp.
BIBLIOGRAPHY Ietver bibliogr. (208.-216. lpp.)
NOTES "Eversheds Bitāns" -- Uz vāka.
ISBN 9789984840086
UDC NUMBER 347.4

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Franšīze teorijā un praksē. Komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri. Ar 2010.gada 1.janvāri stājas spēkā Komerclikuma D daļa "Komercdarījumi", kurā līdztekus citiem komercdarījumiem regulēts arī franšīzes līgums. Tādēļ jo īpaši nozīmīga un aktuāla ir Viktorijas Jarkinas grāmata, kurā autore analizē franšīzi kā tiesību kopumu, kuru franšīzes devējs par atlīdzību piešķir franšīzes ņēmējam. Grāmatā detalizēti izvērtēts franšīzes regulējums ne tikai Eiropas Savienības tiesībās, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstīs, Ziemeļamerikā un citviet pasaulē. Autore aplūko franšīzes līgumu, kas ir franšīzes dibināšanas tiesiskais pamats, analizē franšīzes līguma vietu civiltiesisko līgumu sistēmā, vērtē praksē sastopamos franšīzes līguma veidus, izsmeļoši apraksta franšīzes līguma dalībnieku tiesības un pienākumus, kā arī komentē franšīzes līguma normatīvo regulējumu Komerclikumā. Monogrāfija domāta tiesību zinātņu bakalaura, maģistra un doktora programmu studentiem, tiesnešiem, advokātiem, praktizējošiem juristiem un komersantiem, kā arī ikvienam citam interesentam.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links