Description

TITLE Vadībzinātne. Ekonomika : rakstu krājums / Redakcijas kolēģija; Dr.oec., profesors Ivars Bīvers, Doc., Dr.philol. Sandra Kraže, Dr.oec., asoc. profesore Viktorija Raņķevica, Doc., Dr.oec. Roberts Soms, Dr.oec., asoc. profesors Jānis Strautmanis, Dr.philol. Velta Vikmane, Dr.oec., asoc. profesors Uģis Zālītis.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Biznesa un finanšu pētniecības centrs
2009
PHYSICAL DESCRIPTION 171 lpp.
ISBN 9789984998510
UDC NUMBER 658

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Rakstu krājums "Vadībzinātne. Ekonomika" piedāvā Banku augstskolas un citu augstskolu docētāju pētniecisko viedokli un secinājumus par aktuālajām problēmām vadībzinātnes un ekonomikas apakšnozarēs — uzņēmējdarbībā un finansēs. Rakstu krājumā apkopoti galvenokārt ziņojumi no Banku augstskolas 9.starptautiskās konferences "Rīgas dialogi: biznesa un finanšu izcilība strauji augošos ekonomikas apstākļos", kā arī atsevišķi materiāli no augstskolas 8.starptautiskās konferences "Rīga kā starptautisks finanšu centrs: iespējas un izaicinājumi".

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links