Description

AUTHOR Rešina, Ganna(Ганна Алексеевна)
TITLE Eiropas Savienības finanšu resursi un budžets / G. Rešina; no krievu val. tulk.: Andris Mukāns.
PUBLISHER/YEAR Rīga
SIA "Biznesa augstskola "Turība"
2008
PHYSICAL DESCRIPTION 320 lpp.
ISBN 9789984828169
UDC NUMBER 336.12

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Šajā monogrāfijā pirmo reizi Latvijā vispusīgi un kompleksi aplūkotas ES kā mūsdienu integrācijas procesa modeļa budžeta veidošanas īpatnības un nosacījumi.
ES pakāpenisku izveidi grāmatas autore atspoguļo gan monogrāfijā pētāmajās pieejās budžeta resursu bāzes formēšanā, gan arī pieejās budžeta līdzekļu izmantošanas pamatvirzieniem laika periodā no 1960. gada līdz 2013. gadam.
Zinātniskajā izdevumā aplūkotie jautājumi ilustrēti ar bagātīgu skaitļu materiālu, norādot publisko pārskatu avotus, kas saskaņā ar grāmatas autores ieceri turpmāk sekmēs patstāvīgu iepazīšanos ar ES politiku, kuras īstenošana tiek nodrošināta ar attiecīgu finansiālo atbalstu.
Grāmata kā mācību līdzekli var lietot studenti un maģistranti, kuri studē ekonomiku, finanses, politoloģiju, tieslietas (studiju programmas "Budžeta tiesības", "Finanšu tiesības", "Eiropas Savienības tiesības"), kā arī attiecīgā profila doktoranti savās pētniecības programmās un, protams, plašas komersantu aprindas, kuru pārstāvji interesējas par monogrāfijā aplūkotajiem jautājumiem.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links