Description

TITLE Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei / Stratēģiskās analīzes komisija.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Zinātne
2007
PHYSICAL DESCRIPTION 250 lpp.
ISBN 9789984808123
UDC NUMBER 338.1

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 338.1 On a shelf Available to order

Annotation


Šajā izdevumā apkopoti raksti par zinātni un pētniecību, kurus sagatavojuši kompetenti savas nozares speciālisti. Gandrīz visiem tiem sākums maklējams Stratēģiskās analīzes komisijas darba grupas "Zinātne, tehnoloģiskā attīstība un inovācija" organizētajos semināros un diskusijās 2006.-2007.gadā. Gūtajām atziņām bija būtiska nozīme, arī izstrādājot valsts zinātnes politikas pamatnostādnes. Lielākā daļa rakstu veltīta zinātnes prioritārajiem virzieniem Latvijā, un to autori no sava skatu punkta analizē un izvērtē šos zinātnes virzienus, kurus Ministru kabinets savulaik atzinis par prioritāriem turpmākajiem četriem gadiem - 2006.-2009.gadam. Citi raksti skar plašāku jautājumu loku - zināšanu sabiedrību, izglītību, pētniecību un inovāciju Nacionālā attīstības plāna kontekstā. Kristīnes Plūksnas vāka dizains.
Saturs: Lauksaimniecības (agrobiotehnoloģijas) nozares stāvoklis, attīstības perspektīvas un galvenie pētījumu virzieni Eiropā un pasaulē / Edīte Kaufmane, Indriķis Muižnieks, Aleksandrs Jemeļjanovs, Baiba Rivža. Biomedicīna un biofarmācija: gēnu tehnoloģijas un jaunu bioloģiski aktīvu vielu sintēzes tehnoloģijas / Elmārs Grēns, Ivars Kalviņš, Andris Deniņš. Enerģētikas zinātne: videi draudzīgi atjaunojamie enerģijas veidi, enerģijas piegādes drošība un efektīva izmantošana, enerģētikas stratēģija / Juris Ekmanis, Uldis Osis, Gaidis Klāvs
Pētniecība un inovācija - informātikas nozares īpašās nozīmības pamats / Jurijs Artjuhs, Normunds Bergs, Juris Borzovs, Ainārs Brūvelis, Aleksandrs Čerņakovs-Neimarks, Marats Golovkins, Edvīns Karnītis, Ivars Krauklis, Paulis Ķikusts, Juris Lauznis, Viesturs Plešs, Atis Straujums, Andrejs Vasiļjevs. Letonika - programma latviešu valodas, vēstures un kultūras izpētei / Jānis Stradiņš, Maija Kūle, Tālavs Jundzis, Ilga Jansone. Materiālzinātne: nanotehnoloģijas modernu funkcionālo materiālu iegūšanai, jaunas paaudzes kompozītmateriāli / Juris Jansons, Māris
Knite, Andris Šternbergs. Mežzinātne: ilgtspēja, jauni produkti un tehnoloģijas / Arvīds Ozols, Arnis Treimanis, Bruno Andersons. Medicīna: lietišķo zinātņu tehnoloģijās bāzēta klīniskās medicīnas attīstība / Agris Martinsons, Jānis Gardovskis, Mārcis Leja, Valdis Pīrāgs, Ingrīda Rumba, Pēteris Tretjakovs, Uldis Vikmanis, Ludmila Vīksna. Vides zinātne: klimata maiņas reģionālā ietekme uz ūdeņu ekosistēmām un adaptācija tai / Andris Andrušaitis, Māris Kļaviņš. Uz zināšanām balstītā Latvijas attīstība: riska faktoru analīze / Edvīns
Karnītis. Dānijas un Latvijas attīstības stratēģiju salīdzinot. Piezīmes par izglītību, zinātni un inovāciju / Elmārs Grēns. Universitāte Latvijā : ceļā uz zināšanu sabiedrību / Indriķis Muižnieks. Inovatīvā darbība un tās vadības sistematizācija / Andris Deniņš. Stratēģiskās analīzes komisijas ZTI darba grupas diskusija par zinātnes, ražošanas un augstākās izglītības sadarbības problēmām. Biofarmaceitiskās ķīmijas piemērs / Elmārs Grēns, Ivars Kalviņš, Vitālijs Skrīvelis, Uldis Osis, Pauls Pumpēns, Indriķis Muižnieks

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links