Description

TITLE Darbaspēka profesionālā mobilitāte / Autoru kolektīvs ; Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma "Darba tirgus pētījumi" ; Projekts "Labklājības ministrijas pētījumi".
PUBLISHER/YEAR Rīga
Latvijas Universitāte
2007
PHYSICAL DESCRIPTION XI, 219 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 158.-160. lpp.
ISBN 9789984993027
UDC NUMBER 331.5

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 331.5 On a shelf Available to order

Annotation


Darbaspēka profesionālā mobilitāte ir svarīgs nosacījums darba tirgus līdzsvarošanai. Īpašu nozīmi tā iegūst līdz ar pāreju uz zināšanām balstītu ekonomiku. Tādējādi ir nepieciešams veikt darbaspēka profesionālās mobilitātes izpēti.

Pētījuma mērķis ir radīt analītisko bāzi un sniegt papildus informāciju adekvāta darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma noteikšanai.. Lai to īstenotu, tika izvirzīti uzdevumi: noskaidrot reālo situāciju profesionālās mobilitātes jomā un identificēt galvenos to ietekmējošos faktorus, kā arī sniegt vispusīgas rekomendācijas tās veicināšanai. Pētījumā izmantotas ekspertu interviju analīzes, kvantitatīvo aptauju, līdzšinējo pētījumu rezultātu analīzes, kā arī nozares politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu analīzes metodes.

Lai vairotu profesionālo mobilitāti, jāstimulē izglītības atbilstība darba tirgus prasībām, mūžizglītības attīstība, jo īpaši koncentrējoties uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, jāveicina reģionālā attīstība, kā arī jāveicina t.s. „problēmgrupu” iesaistīšana darba tirgū.

Atslēgas vārdi: darba tirgus, profesionālā mobilitāte, izejošā profesionālā mobilitāte, ienākošā profesionālā mobilitāte.

Darbaspēka profesionālā mobilitāte ir svarīgs nosacījums darba tirgus līdzsvarošanai. Īpašu nozīmi tā iegūst līdz ar pāreju uz zināšanām balstītu ekonomiku. Tādējādi ir nepieciešams veikt darbaspēka profesionālās mobilitātes izpēti.

Pētījuma mērķis ir radīt analītisko bāzi un sniegt papildus informāciju adekvāta darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma noteikšanai.. Lai to īstenotu, tika izvirzīti uzdevumi: noskaidrot reālo situāciju profesionālās mobilitātes jomā un identificēt galvenos to ietekmējošos faktorus, kā arī sniegt vispusīgas rekomendācijas tās veicināšanai. Pētījumā izmantotas ekspertu interviju analīzes, kvantitatīvo aptauju, līdzšinējo pētījumu rezultātu analīzes, kā arī nozares politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu analīzes metodes.

Lai vairotu profesionālo mobilitāti, jāstimulē izglītības atbilstība darba tirgus prasībām, mūžizglītības attīstība, jo īpaši koncentrējoties uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, jāveicina reģionālā attīstība, kā arī jāveicina t.s. „problēmgrupu” iesaistīšana darba tirgū.

Atslēgas vārdi: darba tirgus, profesionālā mobilitāte, izejošā profesionālā mobilitāte, ienākošā profesionālā mobilitāte.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links