Description

TITLE Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte / Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma "Darba tirgus pētījumi" ; Projekts "Labklājības ministrijas pētījumi".
PUBLISHER/YEAR Rīga
Latvijas Universitāte
2007
PHYSICAL DESCRIPTION - XII, 240 lpp. : tab., diagr.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 198.-203. lpp.
ISBN 9789984993065
UDC NUMBER 331.5

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 331.5 On a shelf Available to order

Annotation


Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta Labklājības ministrijas pētījumi Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003 pētījuma „Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte” (DĢM) mērķis ir izvērtēt iekšējo un ārējo (uz Latviju un no Latvijas) darbaspēka mobilitāti, lai noskaidrotu darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma sabalansēšanas iespējas darba tirgū Latvijā. Pētījumā izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes – iedzīvotāju aptauja Latvijā, ekspertintervijas, formalizētās intervijas ar ārvalstīs strādājošiem Latvijas iedzīvotājiem, datu statistiskā un ekonometriskā analīze.

DĢM pētījumā ir darba ģeogrāfiskās starpvalstu, iekšzemes un ikdienas mobilitātes novērtējums Latvijā, sniegts no Latvijas izceļojušā un no ārvalstīm iebraukušā darbaspēka raksturojums.

Pētījumā ir raksturoti migrācijas politikas priekšnosacījumi, izvērtētas migrācijas politikas alternatīvas un veikta darbaspēka ģeogrāfiskās mobilitātes efektivitātes analīze. Pētījums sniedz rekomendācijas aktīvo un preventīvo migrācijas plūsmu un apjomu regulējošo pasākumu efektivitātes palielināšanai, kas sekmētu darba tirgus līdzsvarošanu.

Atslēgvārdi: darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte, migrācija, emigrācija, imigrācija, reemigrācija, migrācijas politika.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links