Description

TITLE Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros / Autoru kolektīvs ; Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma "Darba tirgus pētījumi" ; Projekts "Labklājības ministrijas pētījumi".
PUBLISHER/YEAR Rīga
Latvijas Universitāte
2007
PHYSICAL DESCRIPTION X, 223. lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 152.-155. lpp.
ISBN 9789984993019
UDC NUMBER 331.5

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 331.5 On a shelf Available to order

Annotation


Latvijas tautsaimniecības attīstības procesā darba tirgus struktūra dinamiski mainās ne tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi, radot disproporcijas starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu tautsaimniecības sektoros, kas izraisa virkni problēmu valsts nodarbinātības un sociālās attīstības programmu īstenošanā.

Pētījumā identificēts un analizēts darbaspēka pieprasījums un piedāvājums tautsaimniecības sektoros, noteiktas esošās disproporcijas, alternatīvas šo problēmu risināšanā un izstrādāts perspektīvs datu vākšanas modelis. Prognozēšanas procesā, izmantojot ekonometriskās metodes, aprēķināta darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma iespējamā neatbilstība pa 120 profesijām laika periodā no 2007. līdz 2013. gadam un pa 37 agregētām profesiju grupām laika periodā no 2007. līdz 2030. gadam. Pētījumā izmantoti Latvijas tautsaimniecības attīstības stratēģiskie programmdokumenti, darba tirgus apsekojumu dati, darba tirgus pētījumu ārvalstu metodoloģiskā pieredze un pētnieku izstrādātās Latvijas tautsaimniecības sektoru attīstības ražošanas funkcijas. Ieteikums sistemātiski veikt darba tirgus pētījumus specializētā pētniecības institūcijā, vienlaikus pilnveidojot datu iegūšanas bāzi.

Atslēgas vārdi: profesija, darbaspēka piedāvājums, darbaspēka pieprasījums, ražošanas funkcija, prognoze.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links