Description

TITLE Latvijas advokatūra: zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās 1919-1945 : biogrāfiskā vārdnīca / sast. Jēkabsons Ēriks ; sast. Ščerbinskis Valters.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Latvijas Valsts vēstures arhīvs
2007
PHYSICAL DESCRIPTION - 610 lpp. : ill.
ISBN 9789984986623
UDC NUMBER 347

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 347 On a shelf Available to order

Annotation


Vairāku simtu lapaspušu biezais izdevums, kas izdots ar mecenāta un nozīmīgas juristu dzimtas pārstāvja, Lettonias filistra Roberta Rūša finansiālo palīdzību, atklāj daudzas Latvijas vēsturē nozīmīgas, traģiskas un nepelnīti piemirstas
personības.

Grāmatā apkopotas no 1919. gada līdz 1945. gadam visu 719 Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu biogrāfijas. Personu biogrāfiju sastādīšanā izmantota plaša Latvijas arhīvu, literatūras bāze, sniedzot apkopotu izziņas materiālu par šiem cilvēkiem. Grāmatu ievada vēsturisks pārskats par Latvijas advokatūras attīstību, advokātu personālsastāva analīze, kā arī plašs pētījums par vienu no ievērojamākajām latviešu advokātu dzimtām – Rūšiem.

"Vācot materiālus šai grāmatai, bija interesanti uzzināt, kāds bijis 1920.–1930. gadu izglītotās latviešu sabiedrības šķērsgriezums. Advokāti ir bijuši gan apzinīgi ļaudis, gan komunistu pagrīdnieki – dažādi cilvēki arī pēc materiālā stāvokļa, piemēram, tādi, kuriem piederēja nami Rīgā, un tādi, kuriem nepietika naudas nopirkt talāru," savos iespaidos par grāmatas veidošanu dalījās viens no darba sastādītājiem, vēsturnieks, korporācijas Fraternitas Cursica filistrs Valters Ščerbinskis. Latvijas valsts vēstures arhīva izdotajā grāmatā apkopoti 719 advokātu dzīvesstāsti. No viņiem lielākā daļa bijuši latvieši, ebreji, krievi, poļi, arī ungārs. "Tikpat dažādi bija viņu likteņi Otrā pasaules kara gados un pēc tā. Daudzi nokļuva trimdā vai tika izsūtīti," uzsvēra V. Ščerbinskis.

"Mūsu galvenais uzdevums bija atklāt tās Latvijas personības, par kurām līdz šim nekas nebija zināms. Gribējās parādīt, cik daudz Latvijas vēsturē ir nozīmīgu personu, par kurām padomju laikā informācija tika noklusēta. Var minēt Rūšu dzimtu – sava laikmeta lieciniekus, kuri pārstāv vienu no vecākajām juristu dinastijām Latvijā," Neatkarīgajai teica grāmatas idejas autors un sastādītājs, vēstures profesors un Lettonia filistrs Ēriks Jēkabsons.

Izdevuma finansētājs, juristu dzimtas pārstāvis R. Rūsis atklāja, ka dumpīgajos jaunības gados neesot vēlējies turpināt savu vecāku profesiju, bet gan piepelnīties krietni ērtākā veidā. "Jaunībā biju nolēmis strādāt par miesnieku – toreiz par šo amatu labi maksāja, varēja pat mašīnu nopirkt. Tomēr, par laimi, paklausīju vecākiem, kuri man uzsvēra, ka ir jāmācās, jāturpina dzimtas tradīcijas. Tādēļ arī šo grāmatu esmu veltījis sava tēva Armīna piemiņai," atklāja R. Rūsis.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links