Description

TITLE Fizisko personu ienākumi, nodokļi un pārskati : (izņemot no saimnieciskās darbības gūtajiem ienākumiem) / Maija Grebenko.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Adrems MG
2006
PHYSICAL DESCRIPTION 243 lpp.
ISBN 9984904989
UDC NUMBER 336.2
657
331

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Kas ir darba samaksa?

Kādu darba samaksas organizāciju paredz Darba likums?

Darba alga

Prēmijas (prēmēšanas nolikums, vidējā izpeļņā iekļaušanas problēmas)

Piemaksas (likumā noteiktās un darba koplīgumā vai darba līgumā paredzētās)

Darba laika kalendārs 2005. gadam

Darba laika kalendārs 2006. gadam

Piemēru saraksts

Par minimālo darba samaksu

Minimālās darba algas aprēķinu īpatnības

Piemēru saraksts

Darbinieka neapliekamie ienākumi, kurus izmaksā darba devējs

Piemēru saraksts

Darbinieka izdevumus kompensējošās summas

Darbs maiņās

Summētais darba laiks

Gabaldarba algas sistēma (akorda darbs)

Vidējās izpeļņas saglabāšana un aprēķināšana

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums

Piemēru saraksts

Atlīdzības naudas aprēķins, ja atvaļinājums nebija izmantots

Piemēru saraksts

Kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu aprēķina alternatīvās metodes

Piemēru saraksts

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem

Piemēru saraksts

Citi atvaļinājumu veidi

Par ko un cik daudz drīkst ieturēt no darbinieka ienākumiem

Piemēru saraksts

Apdrošināšanas prēmiju un iemaksu privātajos pensiju fondos uzrādīšana uzskaitē un pārskatos

Piemēru saraksts

Pārskati sakarā ar fizisko personu ienākumiem un nodokļiem

Piemēru saraksts

Deklarēšana

Darbinieku darbnespējas apmaksa (slimības lapas A un B)

Piemēru saraksts (paternitātes pabalsts)

Piemēru saraksts (“māmiņu algas”)

Piemēru saraksts

Uzņēmuma līgums

Piemēru saraksts

Autoratlīdzības līgums

Piemēru saraksts

VSAOI likmju sadalījums (2004.,2005., 2006.g.)

Vārdnīca

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links