Description

TITLE Apgūsim jauno PowerPoint! : Microsoft Office PowerPoint 2003 / Ilmārs Dukulis.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Turība
2006
PHYSICAL DESCRIPTION 141 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 141. lpp.
ISBN 9984766713
UDC NUMBER 007

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 007 On a shelf Available to order

Annotation


 

Grāmatā aprakstītas Microsoft Office PowerPoint 2003 iespējas prezentāciju sagatavošanā, kas dod iespēju vizuāli papildināt uzstāšanos lekcijā vai konferencē, var palīdzēt firmas produktu prezentēšanā, kursa vai diplomdarba aizstāvēšanā vai jebkuras citas idejas pasniegšanā plašākai auditorijai.

Grāmata veidota kā metodiskais materiāls augstskolu studentiem datorzinību studiju kur­su apgūšanai. To var lietot arī vispārizglītojošo skolu audzēkņi mācību priekšmetā «Informātika», kā arī kvalifikācijas kursu klausītāji un tie, kuri vēlas programmu apgūt pašmācībā.

Lai atvieglotu programmas secīgu apguvi, šis mācību līdzeklis sadalīts 14 nodaļās. Katrā no tām ir uzdevums un paskaidrojums, kā to izpildīt. Tiem, kuri tikai sāk darbu ar PowerPoint, vē­lams visus uzdevumus veikt pēc kārtas, jo tie var būt nepieciešami nākamajās nodaļās. Tiem, kuri vēlas papildināt savas praktiskās iemaņas, noderēs atsevišķas mācību līdzekļa nodaļas.

Mācību līdzeklis gandrīz vai pilnībā lietojams arī darbā ar programmas iepriekšējo versiju – PowerPoint 2002, kas ietilpst Microsoft Office XP pakotnē.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links