Description

TITLE Starptautiskās tiesības un cilvēktiesības Latvijā: abstrakcija vai realitāte : rakstu krājums / Ineta Ziemele.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Tiesu nama aģentūra
2005
PHYSICAL DESCRIPTION 478 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 298.-306. lpp.
GEOGRAPH. SUBJECT Latvija - 1918 -2000 - Cilvēktiesības Latvijā
SUBJECT Latvija - 1918 -2000 - Cilvēktiesības Latvijā
ADDED NAME Ziemele, Ineta red.
ISBN 9984671763
UDC NUMBER 342.7

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 342 On a shelf Available to order

Annotation


Šajā krājumā apkopoti autores raksti, kuru galvenais mērķis bija analizēt un komentēt dažādās pagājušā gadsimta pēdējās desmitgades un 21.gadsimta sākuma aktualitātes Latvijas politikā un sociālajos procesos, piemērojot atbilstošus starptautisko tiesību un cilvēktiesību standartus vai pieeju. Krājums parāda starptautisko tiesību un cilvēktiesību praktisko piemērojamību un nozīmi, ka arī sniedz priekšstatu par grūtībam, kas rodas multietniskā pārejas posma sabiedrībā, mācoties dzīvot saskaņā ar tiesību virsvadības principu.

Rakstu krājums pārkāpj tradicionāla akadēmiska juridiska darba robežas un rada interesi ne tikai juristiem un tiesību zinātnes studējošajiem, bet arī politologiem, politiķiem, žurnālistiem un citiem interesentiem. Autore šo krājumu un tajā apkopoto lielāko daļu rakstu dēvē par tiesībpublicistiku, atzīmējot, ka kvalitatīvai tiesībpublicistikai ir īpaša nozīme Latvijas valsts institūciju un sabiedrības attīstības procesos kā nepieciešamam pilnvērtīgu diskusiju elementam. Autores definējumā tiesībpublicistika nenozīmē tiesību politizēšanu un apzināti neprecīzu to skaidrošanu. Tieši otrādi, tiesībpublicistika var patiesi sniegt savu ieguldījumu sabiedrības procesos tad, ja tā balstās uz objektīvu un neatkarīgu tiesību normu un principu izpratni un piemērošanu konkrētās situācijās, spējot šo sarežģīto izpratnes un piemērošanas procesu saprotamā veidā skaidrot plašākai sabiedrībai.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links