Description

TITLE Inventarizācijas / Guntis Mālderis.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Turība
2005
PHYSICAL DESCRIPTION 79 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 75. lpp.
ISBN 9984766659
UDC NUMBER 657.6

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 657.6 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmatu var izmantot kā mācību līdzekli - grāmatvedības, uzņēmējdarbības vadības un tiesību specialitāšu studenti, gan arī tiesību aizsardzības institūciju darbinieki, kuri praktiskajā darbā saskaras ar finansiāli saimniecisko jautājumu risināšanu.

Guntis Mālderis ir absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas un juridisko fakultāti, iegūstot ekonomista kvalifikāciju. Strādājis Lauksaimniecības ministrijā, speciālists kontroles un revīzijas jautājumos. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, strādājis Valsts ieņēmumu dienesta Neatkarīgās revīzijas un Finanšu pārvaldē, veikdams revīzijas pēc dažādu Valsts institūciju pieprasījuma. Autors ir Latvijas Policijas akadēmijas docents un Biznesa augstskolas Turība lektors.

Grāmatā aplūkoti uzņēmuma materiālo vērtību, naudas līdzekļu saistību faktiskā stāvokļa pārbaude un salīdzināšana ar grāmatvedības datiem. Tajā apkopota informācija par inventarizācijas normatīvo bāzi un dokumentāciju. Plašāka uzmanība pievērsta jautājumiem, kurus svarīgi zināt uzņēmuma grāmatvežiem faktiskajā darbā. Tādiem kā:

- Inventarizācijas pamatnoteikumi (tās galvenie uzdevumi, pamatojums, nepieciešamība, veidi)
- Inventarizācijas uzsākšana (lēmuma pieņemšana, komisijas sagatavošana, norise, noslēgums)
- Īpašie noteikumi (nemateriālo līdzekļu, kā arī pamatlīdzekļu inventarizācija, finanšu ieguldījumi un vērtspapīri, krājumu inventarizācija, naudas līdzekļu inventarizācja, norēķinu un pārējo bilances posteņu inventarizācija).

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links