Description

TITLE Latvija eiropeizācijas krustceļos / Žanetas Ozoliņas un Tāļa Tisenkopfa red. ; LU Sociālo zinātņu fakultāte.
PUBLISHER/YEAR Rīga
LU Akadēmiskais apgāds
2005
PHYSICAL DESCRIPTION 135 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs
ADDED NAME Ozoliņa, Žaneta red.
ISBN 9984770702
UDC NUMBER 32

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Saturs: Eiropeizācijas sociālie un politiskie procesi mūsdienu Latvijā / Žaneta Ozoliņa, Tālis Tīsenkopfs. Eiropeizācijas konceptuālais ietvars un tā izmaiņas / Ivo Rollis. Sargājot politisko: pilsoniskā sabiedrība un sociālās transformācijas Latvijas eiropeizācijas procesu kontekstā / Ivars Ijabs. Eiropeizācija augsti kvalificēta darbaspēka imigrācijā Latvijā / Aila Lulle. Sociolingvistiskā šķelšanās Latvijā etnopolitisko diskursu un eiropeizācijas kontekstā / Evija Kļave. Zinātnes un sabiedrības attiecību traktējums inovāciju politikas kontekstā: Eiropas tendences un to atspoguļojums Latvijas nacionālajā politikā / Anda Ādamsone-Fiskoviča.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links