Description

TITLE Latvijas rūpniecības uzņēmumu internacionalizācija: Politikas un ārvalstu investīciju ietekme : [atbilstīgi situācijai 2004. gada maijā] / Jūlija Alašejeva.
PUBLISHER/YEAR Rīga
PROVIDUS
2004
PHYSICAL DESCRIPTION 60 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 57.-60. lpp.
NOTES Pieejams arī internetā. URL: http://www.politika.lv/index.php?id=109594&lang=lv
GEOGRAPH. SUBJECT Latvija
SUBJECT Latvija
ISBN 9984751503
UDC NUMBER 332

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 332 On a shelf Available to order

Annotation


Pētījuma mērķis ir noskaidrot valsts politikas un ārvalstu investīciju lomu Latvijas ekonomiskās attīstības veicināšanā pēc valsts iesaistīšanās ES iekšējā tirgū. Vai valdība var ietekmēt Latvijas rūpniecības kapacitātes attīstību? Kādas izmaiņas valsts ekonomikā ienes ārvalstu tiešās investīcijas?

Pētījumā īsi aplūkota ES ekonomiskā politika (Lisabonas stratēģija) un Latvijas rūpniecības politika. Analizēts mazo un vidējo uzņēmumu stāvoklis un tirgus paplašināšanas iespējas. Vērtēta investīciju nozīme valsts ekonomikā, kā piemērs minēta Īrijas un Portugāles pieredze ekonomikas izaugsmē.

Autore sniedz konkrētus ieteikumus mazo un vidējo uzņēmumu politikas veidošanā, kā arī ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšanas jautājumā. Pētījumā norādīts uz vajadzību koncentrēt valsts ekonomisko politiku uz atbalsta pasākumiem un izvairīties no norādošajiem pasākumiem, kad ar specifisku programmu vai subsīdiju palīdzību tirgus dalībniekiem tiek ieteikts konkrēts darbības virziens.

Latvijā 98% no visiem rūpniecības uzņēmumiem pieder mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai. Ārvalstu tiešo investīciju īpatsvars iekšzemes kopproduktā no 1993. līdz 2001.gadam Latvijā ir bijis 28%, kas ievērojami pārsniedz vidējo rādītāju Centrāleiropā (19%), taču līdzīgi kā pārējās reģiona valstīs tikai neliela daļa no tām saistītas ar augstām tehnoloģijām.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links