Description

TITLE Cilvēkresursu stratēģija / Linda Gratone.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Jumava
2004
PHYSICAL DESCRIPTION 284 lpp.
ISBN 9984058255
UDC NUMBER 658.3

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 658.3 On a shelf Available to order

Annotation


I daļa. JAUNAIS UZDEVUMS: CILVĒKI ORGANIZĀCIJAS CENTRĀ KĀ IZŠĶIROŠAIS KOPĪGĀ MĒRĶA FAKTORS
13
Ievads
14
Cilvēku iedvesma: piemēri no profesionālās pieredzes
16
Cilvēki biznesa panākumu centrā
22
Trīs jaunā uzdevuma pamatprincipi
26
Pirmais princips: mēs darbojamies laikā
26
Otrais princips: mēs meklējam jēgu
28
Trešais princips: mums ir dvēsele
29
Deviņas jaunā uzdevuma prasmes jeb spējas
32
Pirmā principa spējas: mēs darbojamies laikā
32
Otrā principa spējas: mēs meklējam jēgu
33
Trešā principa spējas: mums ir dvēsele
34II daļa. TRĪS PAMATPRINCIPI: DZĪVOTSPĒJĪGAS STRATĒĢIJAS FILOZOFIJA
39Pirmais princips: Mēs darbojamies laikā
40
Cilvēku patiesā izpratne par laiku
42
Cikla laiks cilvēku attieksmes un uzvedības pārmaiņām
43
Attiecības starp pagātni, tagadni un nākotni
53
Balstīšanās uz cilvēku laika izpratni: trīs būtiskākās spējas
57
Pirmā spēja: spēja saredzēt vīziju
58
Otrā spēja: spēja raudzīties nākotnē
61
Trešā spēja: spēja veidot stratēģiju
62Otrais princips: Mēs meklējam jēgu
66
Kāpēc šādi pretrunīgi vēstījumi?
70
Kāpēc organizācijai ir svarīga jēga?
72
Balstīšanās uz cilvēku izpratni par jēgu: trīs būtiskākās spējas
83
Ceturtā spēja: spēja diagnosticēt
84
Piektā spēja: spēja sistēmiski domāt
85
Sestā spēja: spēja pielāgoties
88Trešais princips: Mums ir dvēsele
92
Kāpēc tik maz uzmanības tiek pievērsts organizācijas dvēselei?
95
Ekonomikas mašīnas metaforas spēks
96
Emocijas ir sarežģītas
97
Attiecības starp emocijām un finanšu rezultātiem
98
Organizācijas dvēseles iekļaušana: trīs pamatspējas
106
Septītā spēja: spēja attīstīt emocionalitāti
107
Astotā spēja: spēja veidot uzticēšanos
108
Devītā spēja: spēja radīt psiholoģisko saskaņu
113III daļa. SEŠI SOĻI, LAI RADĪTU DZĪVOTSPĒJĪGU STRATĒĢIJU
117
Ceļojums uz dzīvotspējīgu stratēģiju: tilts no filozofijas uz darbību
118
Dzīvotspējīgas stratēģijas radīšana: ceļojuma saturs
120
Īstermiņa cikls
123
Ilgtermiņa cikls
128
Dzīvotspējīgas stratēģijas radīšana: ceļojuma gaita
133Pirmais solis: Vadošās koalīcijas veidošana
139
Galvenais princips
140
Instrumenti un tehnika
141
Pirmais solis darbībā
143
Kāds ir jūsu ieguvums?
146
Kur jūs tagad atrodaties?
147
Izpratne par esošajām spējām
147
Virzīšanās uz priekšu
148
Nodaļas vadītāja loma
148
Cilvēkresursu speciālista loma
149
Kopsavilkums par īpašajām darbībām
149Otrais solis: Nākotnes iztēlošanās
150
Galvenie principi
150
Instrumenti un tehnika
154
Otrais solis darbība
159
Kāds ir jūsu ieguvums?
161
Kur jūs tagad atrodaties?
162
Izpratne par esošajām spējām
162
Virzīšanās uz priekšu
164
Nodaļas vadītāja loma
164
Cilvēkresursu speciālista loma
165
Kopsavilkums par īpašajām darbībām
165Trešais solis: Pašreizējo iespēju apzināšana un trūkstošo posmu noteikšana
167
Galvenie principi
167
Instrumenti un tehnika
169
Trešais solis darbībā
176
Kāds ir jūsu ieguvums?
181
Kur jūs tagad atrodaties?
182
Izpratne par esošajām spējām
182
Virzīšanās uz priekšu
183
Nodaļas vadītāja loma
183
Cilvēkresursu speciālista loma
185
Kopsavilkums par īpašajām darbībām
186Ceturtais solis: Sistēmas kartes veidošana
187
Galvenie principi
187
Instrumenti un tehnika
189
Ceturtais solis darbībā
194
Kāds ir jūsu ieguvums?
199
Kur jūs tagad atrodaties?
199
Izpratne par esošajām spējām
200
Virzīšanās uz priekšu
201
Nodaļas vadītāja loma
201
Cilvēkresursu speciālista loma
201
Kopsavilkums par īpašajām darbībām
202Piektais solis: Vīzijas dinamikas modelēšana
203
Galvenie principi
203
Instrumenti un tehnika
206
Piektais solis darbībā
208
Kāds ir jūsu ieguvums?
214
Kur jūs tagad atrodaties?
218
Izpratne par esošajām spējam
215
Virzīšanās uz priekšu
215
Nodaļas vadītāja loma
215
Cilvēkresursu speciālista loma
216
Kopsavilkums par īpašajām darbībām
216Sestais solis: tilta veidošana uz nākotni (ceļojums turpinās...)
217
Galvenie principi
218
Instrumenti un tehnika
223
Sestais solis darbībā
226
Kāds ir jūsu ieguvums?
233
Kur jūs tagad atrodaties?
234
Izpratne par esošajām spējām
234
Virzīšanās uz priekšu
235
Nodaļas vadītāja loma
236
Cilvēkresursu speciālista loma
236
Kopsavilkums par īpašajām darbībām
237
Aicinājums darbībai
238
Vēstījums vadītājiem
239
Vēstījums Cilvēkresursu speciālistiem
242IV daļa. DZĪVOTSPĒJĪGAS STRATĒĢIJAS ROKASGRĀMATA
247
1. daļa. Jaunie uzdevumi: cilvēki korporatīvā līmeņa stratēģijas centrā
249
2. daļa. Trīs pamatprincipi: dzīvotspējīgas stratēģijas filozofija
252
3. daļa. Seši soļi, lai radītu dzīvotspējīgu stratēģiju
258Kopsavilkums
266Atsauces
267Bibliogrāfija
279

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links