Description

AUTHOR Gods, Uģis
TITLE Mikroekonomika. 1. daļa.
EDITION Atkārtots, preciz. izd.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Turība
2000
PHYSICAL DESCRIPTION 135 lpp.
ISBN 99846094
UDC NUMBER 330.101.542

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 330.101.542 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmata sniedz ieskatu mikroekonomikas pamatjautājumos patērētāja un ražotāja tirgus rīcības motivācijā.
Līdzās ekonomikas filozofijai dots plašs problēmuzdevumu un testu klāsts, kas paredzēts iegūto zināšanu pārbaudei.

SATURS

1 nodaļa
l. IEVADS EKONOMIKĀ
1.1. "Neredzamās rokas" filozofija
1.2. Privātīpašums, konkurence un izvēles brīvība
1.3. Ko pēta ekonomikaā
1.4. Mikro - makro līmenis
1.5. Zeme, darbs, kapitāls, uzņēmējspēja
1.6. Pareto optimums un ražošanas iespējas
1.7. Retuma un derīguma princips
1.8. Vienkāršots tirgus modelis
1.9. Uzdevumi un testi

II nodaļa
2. PIEPRASĪJUMS UN PIEDĀVĀJUMS. LĪDZSVARA CENA
2.1. Pieprasījums un tā faktoru raksturojums
2.2. Piedāvājums, tā faktoru raksturojums
2.3. Līdzsvara cenas
2.4. Patērētāja un ražotāja pārpalikums
2.5. Uzdevumi un testi

III nodaļa
3. PIEPRASĪJUMA UN PIEDĀVĀJUMA ELASTĪBAS ANALĪZE
3.1. Pieprasījuma cenas elastība
3.2. Krusteniskā pieprasījuma elastība (cross elasticity of demand)
3.3. lenākuma elastība
3.4. Piedāvājuma elastība
3.5. Elastības praktiskais pielietojums
3.6. Uzdevumi un testi

IV nodaļa
4. PATĒRĒTĀJA TIRGUS UZVEDĪBAS METODOLOĢIJA
4.1. Preces derīgums - kopējais un robežderīgums
4.2. Kardinālais un ordinālais derīgums
4.3. Patērētāja līdzsvars un patērētāja ieguvums
4.4. Vienaldzības līknes analīze
4.5. Budžeta līnija
4.6. Patērētāja izvēle
4.7. Patērētāja ienākumu - patēriņa līkne
4.8. Cenas - patēriņa līkne
4.9. lenākuma un aizvietošanas efekts
4.10. Uzdevumi un testi

V nodaļa
5. RAŽOŠANA UN IZMAKSAS
5.1. Ražošanas funkcija Kobba - Duglasa skatījumā
5.2. Ražošanas funkcija ar vienu mainīgu ražošanas faktoru
5.3. Ražošanas funkcija ar diviem mainīgiem faktoriem
5.4. Ražotāja līdzsvars
5.5. Īslaicīgās ražošanas izmaksas
5.6. Ražošanas izmaksas ilglaicīgā periodā
5.7. Ražošanas apjoma efekts
5.8. Izmaksu praktiskais pielietojums
5.9. Uzdevumi un testi
Literatūras saraksts

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links