Description

TITLE Saistību tiesības saimnieciskajos darījumos / Osvalds Joksts.
EDITION 2. pārstrād., papildin. izd.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Turība
2003
PHYSICAL DESCRIPTION 215 lpp.
ISBN 9984728676
UDC NUMBER 347.4

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 347.4 On a shelf Available to order

Annotation


Šī grāmata palīdzēs visiem interesentiem labāk orientēties saistību tiesībās, kas rodas no tiesiskiem un prettiesiskiem darījumiem un deliktiem, prasījumos darba attiecībās, svešu lietu pārzināšanas, personiskiem un mantiskiem aizskārumiem un kaut vai minimāli palīdzēs nepieļaut pušu strīdus vai arī tos atrisināt daudz civilizētāk.

Tieši tāpēc grāmatā akcenti likti uz likumdošanas izmaiņām pēc valsts neatkarības iegūšanas un parādīts, kā veidojusies un veidojas Latvijas tiesu prakse. Grāmatā tiek analizētas Komerclikuma normas, kuras paredz fundamentālu uzņēmējdarbības reformu, lai kopumā sakārtotu biznesa vidi Latvijā.

Otrais, papildinātais izdevums.

SATURS

Priekšvārds
Ievads
I nodaļa. Saistību tiesības un to vispārīgs raksturojums
1.1. Tiesiskie darījumi kā saistību tiesību rašanās pamats
1.2. Saistību veidi un to īpatnības
1.3. Saistību izpildes subjekti, laiks un vieta
1.4. Saistību izpildes nodrošinājuma veidi. Zaudējumu rašanās un to atlīdzināšana
1.5. Saistību izbeigšanās

II nodaļa. Saistību un līgumisko attiecību mijiedarbība
2.1. Līgumu noslēgšanas vispārējie noteikumi saistību kontekstā
2.2. Līguma forma, saturs un veidi
2.3. Saimniecisko līgumu nozīme saistību tiesībās
2.4. Lauksaimniecības un citu saimniecisko līgumu īpatnības

III nodaļa. Saistību tiesības un uzņēmējdarbība
3.1. Uzņēmējdarbības ekonomisko faktoru nozīme saistību tiesībās. Uzņēmējdarbība un ekonomiskā noziedzība
3.2. Saistību tiesības daudzveidīgo uzņēmējdarbības formu kontekstā
3.2.1. Viena īpašnieka uzņēmumi, to būtība un vispārējs raksturojums
3.2.2. Uzņēmējsabiedrības un to vispārējs raksturojums

IV nodaļa. Komercdarbība un tās tiesiskais reglamentējums
4.1. Uzņēmējdarbība pārejas periodā uz komercdarbību
4.2. Komercdarbības formas un to tiesiskais raksturojums
4.3. Komercdarbības noteikumu īpatnības pārejas periodā
4.4. Komercdarbības formu pārreģistrācijas noteikumi
4.5. Pārejas noteikumu piemērošana sabiedrību maksātnespējas un likvidācijas procesos, kā arī izslēgšanā no reģistra
4.6. Komerclikuma regulējums valsts un pašvaldību objektu nomas un privatizācijas jautājumos
Pielikums

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links