Description

TITLE Mācies plānot / Rasma Alsiņa.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Kamene
2002
PHYSICAL DESCRIPTION 75 lpp.
UDC NUMBER 658

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 658 On a shelf Available to order

Annotation


Uzņēmējdarbības uzsākšanai un tās veiksmīgai norisei nestabilā vidē nepieciešama dzīvotspējīga ideja, objektīva informācija, piemērota tehnoloģija, kapitāls nepieciešamajā apjomā un laikā, darba spēks. Visu šo komponentu racionāla izmantošana noteikto mērķu sasniegšanai, tos savstarpēji saskaņot un kombinējot, nodrošina uzņēmējdarbības pastāvēšanu un attīstību.

Uzņēmējdarbības rezultāti ir atkarīgi no uzņēmēja zināšanām, pieredzes un prasmes efektīvi veikt šo saskaņošanas un kombinēšanas procesu, riskējot mainīgās vides apstākļos. Lai mazinātu risku, neviens nopietns uzņēmējs neķeras klāt pie nozīmīga pasākuma realizācijas bez tā izvērsta tehniski ekonomiska projekta (biznesa plāna). Neviens uzņēmējs nevar pastāvēt, nesadarbojoties ar bankām, krājaizdevumu sabiedrībām, investoriem, citiem uzņēmumiem un augstāka līmeņa pārvaldes organizācijām. Lai iegūtu to uzticību un pretimnākšanu, atkal nepieciešams biznesa plāns.

Tātad varam secināt – lai veiksmīgi uzsāktu un attīstītu uzņēmējdarbību, ir nepieciešams biznesa plāns, pēc kura uzņēmējs vadās uzņēmuma veidošanas procesā, kas ļauj izvērtēt topošā uzņēmuma dzīvotspēju konkurences apstākļos, kalpo par svarīgu instrumentu ārējo investoru finansiālai līdzdalībai.Uzņēmējdarbības uzsākšanai un tās veiksmīgai norisei nestabilā vidē nepieciešama dzīvotspējīga ideja, objektīva informācija, piemērota tehnoloģija, kapitāls nepieciešamajā apjomā un laikā, darba spēks. Visu šo komponentu racionāla izmantošana noteikto mērķu sasniegšanai, tos savstarpēji saskaņot un kombinējot, nodrošina uzņēmējdarbības pastāvēšanu un attīstību.

Uzņēmējdarbības rezultāti ir atkarīgi no uzņēmēja zināšanām, pieredzes un prasmes efektīvi veikt šo saskaņošanas un kombinēšanas procesu, riskējot mainīgās vides apstākļos. Lai mazinātu risku, neviens nopietns uzņēmējs neķeras klāt pie nozīmīga pasākuma realizācijas bez tā izvērsta tehniski ekonomiska projekta (biznesa plāna). Neviens uzņēmējs nevar pastāvēt, nesadarbojoties ar bankām, krājaizdevumu sabiedrībām, investoriem, citiem uzņēmumiem un augstāka līmeņa pārvaldes organizācijām. Lai iegūtu to uzticību un pretimnākšanu, atkal nepieciešams biznesa plāns.

Tātad varam secināt – lai veiksmīgi uzsāktu un attīstītu uzņēmējdarbību, ir nepieciešams biznesa plāns, pēc kura uzņēmējs vadās uzņēmuma veidošanas procesā, kas ļauj izvērtēt topošā uzņēmuma dzīvotspēju konkurences apstākļos, kalpo par svarīgu instrumentu ārējo investoru finansiālai līdzdalībai.Uzņēmējdarbības uzsākšanai un tās veiksmīgai norisei nestabilā vidē nepieciešama dzīvotspējīga ideja, objektīva informācija, piemērota tehnoloģija, kapitāls nepieciešamajā apjomā un laikā, darba spēks. Visu šo komponentu racionāla izmantošana noteikto mērķu sasniegšanai, tos savstarpēji saskaņot un kombinējot, nodrošina uzņēmējdarbības pastāvēšanu un attīstību.

Uzņēmējdarbības rezultāti ir atkarīgi no uzņēmēja zināšanām, pieredzes un prasmes efektīvi veikt šo saskaņošanas un kombinēšanas procesu, riskējot mainīgās vides apstākļos. Lai mazinātu risku, neviens nopietns uzņēmējs neķeras klāt pie nozīmīga pasākuma realizācijas bez tā izvērsta tehniski ekonomiska projekta (biznesa plāna). Neviens uzņēmējs nevar pastāvēt, nesadarbojoties ar bankām, krājaizdevumu sabiedrībām, investoriem, citiem uzņēmumiem un augstāka līmeņa pārvaldes organizācijām. Lai iegūtu to uzticību un pretimnākšanu, atkal nepieciešams biznesa plāns.

Tātad varam secināt – lai veiksmīgi uzsāktu un attīstītu uzņēmējdarbību, ir nepieciešams biznesa plāns, pēc kura uzņēmējs vadās uzņēmuma veidošanas procesā, kas ļauj izvērtēt topošā uzņēmuma dzīvotspēju konkurences apstākļos, kalpo par svarīgu instrumentu ārējo investoru finansiālai līdzdalībai.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links