Description

TITLE Pievienotās vērtības nodoklis : komentāri par PVN likumu un tā piemērošanas noteikumiem / Ņina Podvinska.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Lietišķās informācijas dienests
2002
PHYSICAL DESCRIPTION 126 lpp.
ISBN 9984946134
UDC NUMBER 336.2

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 336.2 On a shelf Available to order
Grāmatvedības pārvalde 04 1 336.2 On a shelf

Annotation


Komentāri par PVN likumu un tā piemērošanas noteikumiem.

Izdevums adresēts jebkuram Latvijas komersantam (pašnodarbinātām personām, zemniekiem, tirgotājiem, ražotājiem un, protams, grāmatvežiem) – gan tam, kas reģistrējies Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā, gan neapliekamām personām, jo ar 2004. gada 1. maiju PVN likums paredz saistības atsevišķos gadījumos maksāt PVN valsts budžetā arī personām, kas nav reģistrējušās kā šā nodokļa maksātāji.

Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā mūsu valsts ekonomikā ir notikušas būtiskas pārmaiņas. Saistībā ar šo svarīgo notikumu bija nepieciešams izdarīt daudzus nozīmīgus grozījumus pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) piemērošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, tostarp PVN likumā un tā piemērošanas noteikumos. Patlaban šā nodokļa piemērošanas pamatprincipi un likumdošanas bāze ir nostabilizējusies, tāpēc bija nepieciešams papildināt iepriekš sērijā «Bilances Bibliotēka» izdoto grāmatu «Pievienotās vērtības nodoklis. Komentāri par PVN likumu un tā piemērošanas noteikumiem».

Šīs grāmatas mērķis ir padarīt iespējami vienkāršāku nodokļu maksātāju saskari ar vienu no sarežģītākajiem nodokļiem Latvijā – pievienotās vērtības nodokli. Izdevums adresēts jebkuram Latvijas komersantam (pašnodarbinātām personām, zemniekiem, tirgotājiem, ražotājiem un, protams, grāmatvežiem) – gan tam, kas reģistrējies Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā, gan neapliekamām personām, jo ar 2004. gada 1. maiju PVN likums paredz saistības atsevišķos gadījumos maksāt PVN valsts budžetā arī personām, kas nav reģistrējušās kā šā nodokļa maksātāji.
Ceru, ka grāmata būs labs palīgs ikdienas darbā un palīdzēs skaidrāk izprast sarežģītās tiesību normas PVN aprēķināšanā.

ŅINA PODVINSKA,
Mg. sc. soc. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās nodokļu pārvaldes Netiešo nodokļu metodikas
daļas priekšnieka vietniece

Grāmatas saturs:
1. NODAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. pants. Likumā lietotie termini
2. pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to apliekamā vērtība
PVN piemērošana namīpašniekiem un namu apsaimniekotājiem
3. pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija
4. pants. Preāu piegādes un pakalpojumu sniegšanas vieta
5. pants. Nodokļa likmes
2. NODAĻA IZŅĒMUMI UN ATVIEGLOJUMI
6. pants. Izņēmumi
6.1 pants. Nodokļa 9 procentu likmes piemērošana
6.2 pants. Nodokļa 5 procentu likmes piemērošana
7. pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana
3. NODAĻA NODOKĻA APRĒĶINĀŠANAS UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA
8. pants. Pievienotās vērtības nodokļa rēķins
9. pants. Nodokļa taksācijas periods
10. pants. Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana
11. pants. Nodokļa deklarācija
12. pants. Nodokļa iemaksāšanas kārtība
12.1 pants. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana ārvalstu juridiskajām personām – starptautisko autotransporta pakalpojumu sniedzējām
12.2 pants. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana citu dalībvalstu apliekamām personām un trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām apliekamām personām
4. NODAĻA ĪPAŠIE NOTEIKUMI
13. pants. Nodokļa piemērošana tūrisma aģentūru un tūrisma operatoru pakalpojumiem
13.1 pants. Nodokļa piemērošana zemnieku saimniecībām
13.2 pants. Nodokļa piemērošana ar kokmateriālu piegādi saistītajiem darījumiem
13.3 pants. Nodokļa piemērošana ieguldījumu zeltam
14. pants. Komercsabiedrības dalībnieku maiņa, reorganizācija, komersanta (uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības) likvidācija
5. NODAĻA NOBEIGUMA NOTEIKUMI
15. pants Atbildība par šā likuma pārkāpumiem
16. pants Strīdu izskatīšanas kārtība
17. pants Likuma normu piemērošanas kārtība
6. NODAĻA PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA PIEMĒROŠANA DARĪJUMIEM EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ
18. pants. Apliekamie darījumi Eiropas Savienības teritorijā
19. pants. Preāu piegādes vieta Eiropas Savienības teritorijā
20. pants. Preāu iegādes vieta Eiropas Savienības teritorijā
21. pants. Preāu importēšanas vieta Eiropas Savienības teritorijā
22. pants. Preāu transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vieta
23. pants. Ar preāu transportēšanu Eiropas Savienības teritorijā saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta
24. pants. Starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta darījumiem Eiropas Savienības teritorijā
25. pants. Ar kustamo (ķermenisko) lietu saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta Eiropas Savienības teritorijā
26. pants. Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā
27. pants. Trīsstūrveida darījumi
28. pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana darījumiem Eiropas Savienības teritorijā
29. pants. Ar nodokli apliekamā preāu piegādes Eiropas Savienības teritorijā vērtība un preāu iegādes Eiropas Savienības teritorijā vērtība
30. pants. Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams nodoklis par preāu iegādi Eiropas Savienības teritorijā
31. pants. Kārtība, kāda aprēķināms un maksājams nodoklis par pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā
32. pants. Kārtība, kāda aprēķināms un maksājams nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā
33. pants. Nodokļa piemērošana, izlaižot preces brīvam apgrozījumam iekšzemē
34. pants. Nodokļa piemērošana, veicot jaunu transportlīdzekļu iegādes un piegādes Eiropas Savienības teritorijā
7. NODAĻA NOBEIGUMA NOTEIKUMI
35. pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem
36. pants. Likuma normu piemērošanas kārtība

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Pārejas noteikumi
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links